Dordrecht en Lage Zwaluwe (V-NX beveiliging)

    

Dordrecht


Het station Dordrecht is het oudste treinstation van de stad Dordrecht, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
Het op 1 januari 1872 geopende station ligt ten zuiden van het centrum, bij de negentiende-eeuwse schil. Het stationsgebouw is in neorenaissancestijl opgetrokken en valt op door zijn monumentale bouwstijl in de eerste waterstaat-categorie, evenals station Zwolle. Hoewel Karel Hendrik van Brederode gezien wordt als de architect van de standaardstations, is het station van de hand van Nicolaas Johannes Kamperdijk. In de tijd dat het station gebouwd werd, stond het op het grondgebied van de toenmalige gemeente Dubbeldam.

Het station ligt buiten de vroegere stadsmuren van Dordrecht en buiten de vroegere bebouwing. Om de stad te verbinden met het station is een rechtstreekse doorsteek naar de stad aangelegd, de Johan de Wittstraat. Langs deze route is in 1879 een paardentramlijn geopend naar het centrum van Dordrecht en de Merwekade, waar er aansluiting was op de veerboten naar de streek. Deze tram is in 1919 opgeheven.

Dordrecht werd op het spoorwegennet aangesloten toen men Rotterdam wilde verbinden met Antwerpen. Deze verbinding kon tot stand komen na de bouw van de spoorbruggen over de grote rivieren ten noordwesten en zuiden van Dordrecht en werd in 1872 geopend. Op 1 januari 1872 de verbinding met Breda/Roosendaal en op 1 november 1872 met Rotterdam. Op 16 juli 1885 kwam de verbinding naar Gorinchem in gebruik.

De dichtstbijzijnde stations zijn Dordrecht Stadspolders, Dordrecht Zuid en Zwijndrecht. In station Dordrecht sluit de spoorlijn Elst - Dordrecht aan op de spoorlijn Breda - Rotterdam.


Het stationsgebouw van Dordrecht.
(bron: www.stationsweb.nl)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:
    

De noordzijde van het emplacement in zuidelijke richting d.d. 7 februari 1981.
(Foto's: W. Vos)


    

De zuidzijde van het emplacement in noordelijke richting (links) en het emplacement in zuidelijke richting met de sporen richting Sliedrecht en Lage Zwaluwe (rechts) d.d. 7 februari 1981.
(Foto's: W. Vos)


    

Een kastje voor de electrische bediening van een wissel (links) en een kastje voor het "nemen" van de vrijgave rangeren (rechts) d.d. 7 februari 1981.
(Foto's: W. Vos)De emplacementstekening van Dordrecht.


De beveiliging van het station Dordrecht bestond uit de posten T en I.
In post T was een NX - tableau geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.
In post I was een blokkast met de vensters van het blokstelsel C geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.

Op het NX - tableau waren een aantal knoppen en signaleringslampjes aangebracht voor de koppeling met het blokstelsel C richting Sliedrecht;
voor een uitgebreide beschrijving van alle details klik hier.

Vanuit post I werd ook de overweg in de Dubbeldamseweg bediend.


Post T

Deze post stond aan de noordzijde van het emplacement.De noordzijde van het emplacement met links post T d.d. 7 februari 1981.
(Foto: W. Vos)Het NX tableau in post T d.d. 7 februari 1981.
(Foto: W. Vos)


    

Een detail van het NX tableau in post T d.d. 7 februari 1981.
(Foto's: W. Vos)Een detail van het NX tableau in post T met de extra knoppen en signaleringslampjes voor de koppeling met het blokstelsel C richting Sliedrecht d.d. 7 februari 1981.
(Foto: W. Vos)Tekening van het NX tableau in post T.


Post I

Deze post stond aan de zuidzijde van het emplacement bij de overweg in de Dubbeldamseweg.

    

De zuidzijde van het emplacement gezien vanuit post I (links) en de aankomst van een trein uit de richting Sliedrecht gezien vanuit post I (rechts) d.d. 7 juni 1975.
(Foto's: W. Vos)


    

De blokkast in post I d.d. 7 juni 1975.
(Foto's: W. Vos)Tekening van de blokkast in post I.


Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 921 kB).

Lage Zwaluwe (V-NX beveiliging)


Met ingang van 16 mei 1971 is de klassieke beveiliging te Lage Zwaluwe vervallen en is in post T Dordrecht een V-NX toestel geplaatst voor de bediening van de beveiliging van het station Lage Zwaluwe en de overloopwissels te Willemsdorp;
voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.

    

De sporen richting Dordrecht met rechts het spoor richting Moerdijk (links) en de noordzijde van het emplacement in zuidelijke richting (rechts) d.d. 21 augustus 1981.
(Foto's: W. Vos)


    

Het emplacement in zuidelijke richting (links) en de zuidzijde van het emplacement in noordelijke richting (rechts) d.d. 21 augustus 1981.
(Foto's: W. Vos)


    

De sporen richting Roosendaal (r.), Breda (m.) en Geertruidenberg (l.) (links) en de passage van een goederentrein richting Roosendaal getrokken door een locomotief van de serie 1000 (rechts) d.d. 21 augustus 1981.
(Foto's: W. Vos)

Op het emplacement waren bij diverse seinen medewerkingskastjes geplaatst waarmee het treinpersoneel een aantal bedieningshandelingen kon uitvoeren.
Deze bedieningshandelingen konden uitgevoerd als er b.v. een transmissiestoring voorkwam of als de beveiliging van het station Lage Zwaluwe in de automatische stand was ingesteld;
voor een uitgebreide beschrijving van alle details klik hier.

    

Twee kastjes voor de plaatselijke bediening van het uitrijsein 174 (links) en twee telefoonkastjes en twee kastjes voor de plaatselijke bediening van de inrijseinen zijde Roosendaal en Breda (rechts) d.d. 21 augustus 1981.
(Foto's: W. Vos)De emplacementstekening van Lage Zwaluwe.De tekening van het baanvak Lage Zwaluwe - Moerdijk.De tekening van het baanvak Lage Zwaluwe - Geertruidenberg.Het V-NX toestel in post T Dordrecht d.d. 7 februari 1981.
(Foto: W. Vos)


    

Details van het V-NX toestel in post T Dordrecht d.d. 7 februari 1981.
(Foto's: W. Vos)Het V-NX toestel in post T Dordrecht d.d. 4 april 1984.
(Foto: J.G.C. van de Meene)


    

Details van het V-NX toestel in post T Dordrecht d.d. 4 april 1984.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De tekening van het V-NX toestel.


Het V-NX toestel is op 6 juli 1980 vervangen door een Integra toestel.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 963 kB).

Voor een beschrijving van de blok- en brugpost Wantijbrug klik hier.
Voor een beschrijving van het station Oud Zwijndrecht klik hier.
Voor een beschrijving van het station Sliedrecht klik hier.
Voor een beschrijving van het station Lage Zwaluwe ten tijde van de klassieke beveiliging klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen