DeldenHet station Delden is gelegen in de Overijsselse stad Delden (gemeente Hof van Twente) en ligt aan de spoorlijn Oldenzaal - Zutphen bij km. 39.719.

     

Het emplacement in westelijke richting d.d. 21 april 1960 (links) en het wissel 11 aan de oostzijde (rechts) d.d. 6 augustus 1967.
Naast het wissel 11 is de wisselsper en voor het wissel 11 is de druklat zichtbaar.
Foto's: R. Ankersmit


     

De sporen richting Hengelo (links) en de sporen in westelijke richting (rechts) d.d. 1 mei 1976.
(Foto's: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In en bij post T was een een blokkast en een Alkmaarse Handelinrichting geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van de blokkast klik hier (bestandsgrootte 5,29 kB) en voor een uitleg over de werking van de Alkmaarse Handelinrichting klik hier (bestandsgrootte 11,2 kB).


De emplacementstekening van Delden.


Post T


     

De Alkmaarse Handelinrichting (links) en de blokkast (rechts) d.d. 24 maart 1978.
(Foto's: W. Vos)     

Het sleutelrelaiskastje voor de aansluiting "Servo" (links) en het paneel met de signaleringslampjes en knoppen voor de blokbeveiliging richting Hengelo (rechts) d.d. 24 maart 1978.
(Foto's: W. Vos)Tekeningen van de Alkmaarse Handelinrichting (links) en de blokkast met het signaleringstableau (rechts).
Delden was een station met een handelinrichting op het perron. In de regio werd dit wel vaker gedaan, zo hadden de stations Goor, Markelo en Laren = Almen ook zo'n type handelinrichting op het perron staan. Via handelcontacten was het toestel buiten verbonden met het toestel binnen voor de vensterwisseling.

Met ingang van 30 maart 1969 is i.v.m. de indienststelling van de NX - CVL beveiliging te Hengelo op het baanvak Hengelo - Delden automatisch blokstelsel voor enkelspoorrijden in dienst gesteld en is de beveiliging van het station Delden aangepast.
Ook een bijzonderheid was de bediening van de inrijseinen. Hoewel ze maar enkele armen hadden, waren er voor elk sein twee handels. Dit had te maken met de mechanische spoorbezetting.
Op het wissel zat een trekdraadsper voor 2 sets draden. Beide sets van de handels liepen via die sper zodat telkens bij het trekken van het sein de stand van het wissel werd gecontroleerd. Even voorbij het wissel stond een drieschijventoestel waar de twee sets draden over gingen naar een set en door ging naar het inrijsein.
Het schijventoestel werkte als volgt: De uitgaande draden werden meegenomen door of het ene set draden of het andere set draden. Het handel bleef vastzitten tot het uitrijsein bediend was.
Ook hadden de wissels naast draadsperren een druklat. Deze druklat voorkwam dat het wissel kon worden omgelegd onder een trein.
Verder was er een mechanische spoorbezetting. Wanneer het inrijsein bediend was kon dit pas weer bediend worden nadat het volgende uitrijsein bediend was. Dit was mogelijk gemaakt door enkele mechanische koppelingen in de handelinrichting.


Wissel 5 aan de westzijde van het emplacement d.d. 24 maart 1978.
Naast het wissel is de wisselsper en voor het wissel is de druklat zichtbaar. Tevens is ook een drieschijfstoestemminginrichting zichtbaar.
(Foto: W. Vos)Wachtpost 30

Ten westen van het station Delden lag de overwegpost 30; vanuit deze post werden de overwegen in de Benteloseweg en de Torendijk bediend en bij de post werd de handbediende overweg in de St. Annastraat bediend.
De overwegpost moest medewerking verlenen voor treinen van Delden naar Goor.
Voor treinen uit de richting Goor was een automatische treinaankondiging aanwezig.

Tekening van het tableau in wachtpost 30.

Spooraansluiting "Servo"

Even buiten Delden lag de spooraansluiting "Servo".
Deze spooraansluiting was beveiligd met een stop-ontspoorblok en sleutels uit een sleutelrelaiskastje.
Als er geen trein van of naar Goor reed kwam door het drukken op de knop van het relaiskastje de sleutel vrij; treinverkeer (uit de) richting Goor was dan niet meer mogelijk.
Als de trein op de aansluiting was aangekomen werd daar de sleutel in het toestel gedaan en vastgezet met een venster. Hierdoor werd in post T het venster "Trein op aansluiting Servo" vrij (wit);
hierna kon er weer normaal treinverkeer van of naar Goor plaatsvinden.
Bij terugkomst gaf T het venster "Trein op aansluiting Servo" terug (rood). Hierdoor kon de sleutel weer worden uitgenomen en het wissel en ontspoorblok ontgrendeld worden. Nu kon de trein terug rijden naar Delden waarna de sleutel weer terug in het relaiskastje werd gestoken.


Tekening van het toestel bij de aansluiting Servo.


Alle bijzonderheden en de bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 690 kB)

Met ingang van 26 november 1986 is de klassieke beveiliging te Delden vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Zutphen.

Voor een beschrijving van het station Goor klik hier.
Voor een beschrijving van de klassieke beveiliging van het station Hengelo klik hier.
Voor een beschrijving van de NX/CVL beveiliging van het station Hengelo klik hier.
Voor een beschrijving van de NX/CVL beveiliging van het station Zutphen klik hier.

Wat er overbleef


Het handeltoestel staat nog steeds op het perron en de blokkast met het signaleringstableau staan thans in het kantoor van de VSM te Beekbergen.

     

De Alkmaarse Handelinrichting op het perron d.d. 12 november 2009.
(Foto's: P.P. van Birgelen)


De blokkast en een gedeelte van het signaleringstableau zoals thans aanwezig in het kantoor van de VSM te Beekbergen.
(bron: De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij)


Terug naar Home Terug naar seinhuizen