BeverwijkHet station Beverwijk ligt aan de spoorlijn Haarlem - Uitgeest bij km. 11.599.
Het station werd tegelijk met de spoorlijn Haarlem - Uitgeest geopend op 1 mei 1867. Het oorspronkelijke stationsontwerp was vergelijkbaar met een standaard 3e klasse SS station. Uiteindelijk bleef het bij een eenvoudig en langwerpig houten gebouw aan een enkel zijperron. Het stationsgebouw werd in 1870 uitgebreid met een wachtkamer, vestibule, doorgang en een nieuw plaatskaartenkantoor. Daarbij werd een marquise aangelegd over het zijperron. Bij de spoorverdubbeling in 1898 werd het station uitgebreid met een eilandperron inclusief overkapping. Deze overkapping van Dirk Margadant werd ook toegepast bij station Santpoort-Zuid, alwaar het thans nog te zien is.

Door de spoorverlegging die gepaard ging met de aanleg van de Velsertunnel, werd station Beverwijk enkele meters zuidelijker op het oude emplacement herbouwd.
Het stationsgebouw is uitgevoerd met een ver uitstekende lessenaarsdak, een glazen pui en een -van bovenaf gezien- driehoekige klokkentoren met een Eijsbouts-uurwerk. Een voetgangerstunnel leidt naar twee overdekte eilandperrons.
Dit stationsgebouw door G.J. van der Grinten werd in 1960 opgeleverd en is als zodanig ook nu nog in gebruik.


Het stationsgebouw van Beverwijk.
(bron: wikipedia)


     

De noordzijde van het emplacement (links) en de zuidzijde van het emplacement (rechts) d.d. 3 augustus 1974.
(Foto's: W. Vos)De sporen richting de Velsertunnel d.d. 3 augustus 1974.
(Foto: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Beverwijk bestond uit post T.
In de post was een AR tableau geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening van Beverwijk.De emplacementstekening van Beverwijk Hoogovens Centraal.


Post THet AR tableau in post T d.d. 3 augustus 1974.
(Foto: W. Vos)


     

Twee details van het AR tableau in post T d.d. 3 augustus 1974.
(Foto's: W. Vos)


Klik hier om de tekening van het toestelaanzicht in post T te openen (bestandsgrootte 181 kB).

Alle bijzonderheden worden hier beschreven.(bestandsgrootte 353 kB).

In de Velsertunnel golden speciale voorschriften bij onregelmatigheden.
Voor een beschrijving van deze voorschriften klik hier (bestandsgrootte 282 kB).
In post T was een speciaal tableau geplaatst.
Klik hier om de tekening van dit tableau te openen (bestandsgrootte 171 kB).

Met ingang van 12 januari 2001 is de AR beveiliging te Beverwijk vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Alkmaar.

Voor een beschrijving van het station Santpoort Noord klik hier.
Voor een beschrijving van het station Uitgeest klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen