BoxtelStation Boxtel is een station in de gemeente Boxtel in Noord-Brabant. Het station ligt aan de spoorlijnen Breda - Eindhoven bij km. 39.087 en Utrecht - Boxtel bij km. 60.070 en was het beginpunt van de spoorlijn Boxtel - Wesel.
Tot 1950 was het mogelijk in de richting van Gennep te reizen over het Duits Lijntje. De spoorweg is deels intact, maar door een opgebroken aansluitwissel is het niet meer mogelijk deze spoorlijn vanuit Boxtel te berijden.
Het station is geopend op 1 mei 1865, toen het baanvak tussen Tilburg en Boxtel geopend werd.

Het eerste station uit 1865 was een standaardstation 4e klasse. Dit type stations was bedoeld voor minder grote plaatsen. Dit gebouw heeft 9 jaar dienstgedaan.

Bij het tweede station werden de vleugels verlengd. Dit gebouw heeft 128 jaar dienstgedaan. Wel werd het station een eilandstation, met dus sporen aan de voor- en achterzijde van het stationsgebouw. In 1890 is de linkerzijde van het station nog een keer verlengd.

Ten behoeve van de spoorverdubbeling van twee naar vier sporen tussen Boxtel en Eindhoven werd een nieuw station gebouwd met twee eilandperrons, verbonden door een glazen loopbrug over de sporen.
De bouw van het nieuwe station begon in 1996 met de plaatsing van de loopbrug. Medio 1998 werd het oude stationsgebouw afgebroken. Het nieuwe stationsgebouw werd geopend in 2000. Het staat een stukje meer in de richting van het dorpscentrum, op de plek waar vroeger spoor 1 en 2 stonden. Het nieuwe gebouw heeft een hoge stationshal/wachtruimte waar een kiosk aan is gevestigd. In 2012 werd bekend dat Prorail het station van Boxtel een opknapbeurt gaat geven. Hierbij wordt de pui aan de voorkant van de hal naar achter geschoven, zodat de kaartautomaten onder het dak kunnen worden geplaatst; in de hal komen extra zitplaatsen. De glazen wanden van de loopbrug worden gedecoreerd met een speciale folie en de perrons worden aangekleed met bloembakken. De vergunningen zijn inmiddels verleend, maar in 2013 maakte Prorail bekend de verbouwing uit te stellen tot 2014. Doordat het samenvoegen van de spoorlijnen uit Tilburg en 's-Hertogenbosch niet meer bij station Boxtel ligt, maar een eind zuidelijker, lijkt het nieuwe station op een vorkstation, hoewel de lijnen hier nog parallel lopen. Het station heeft ook de beschikking over 4 doorrij-sporen zonder perron: alle Sprinter-treinen, ongeacht bestemming of herkomst, kunnen in Boxtel door alle Intercity-treinen gepasseerd worden.


Gezicht op de perronzijde van het station Boxtel d.d. 28 november 1964.
(Foto: J.G.C. van de Meene)De noordzijde van het emplacement Boxtel met links de sporen uit de richting Tilburg en rechts die uit de richting 's-Hertogenbosch d.d. 17 juli 1955.
(Foto: R. Ankersmit)De noordzijde van het emplacement Boxtel met links de sporen uit de richting Tilburg en rechts die uit de richting 's-Hertogenbosch d.d. 17 juli 1955.
(Foto: R. Ankersmit)Het inrijsein B 3,6-9 met het voorsein F vo langs het spoor uit de richting Oisterwijk d.d. 28 november 1964.
(Foto: R. Ankersmit)Het baanvak Boxtel - Vught even buiten Boxtel met het oude en het nieuwe richtingssein naar Vught en de overweg in de Tongerschestraat te Boxtel d.d. 28 november 1964.
(Foto: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Boxtel bestond uit de posten T, I, II en wachtpost 4.
In de posten T, I en II waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.

Klik hier om de emplacementstekening van Boxtel te openen (bestandsgrootte 653 kB).


Post T


Deze post stond op het perron.


De blokkast in Post T d.d. 28 november 1964.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van de blokkast in post T.


Post T bediende geen wissels of seinen maar gaf slechts toestemming aan de posten I en II voor de aankomst van treinen uit de richtingen Oisterwijk, Vught, Best en Schijndel.
De beveiliging van het station Boxtel was uitgerust volgens het systeem SS met gelijkwaardige posten waarbij posten I en II fungeerden als hoofdpost voor vertrekbewegingen naar het baanvak bij die post; vertrekvensters waren dus niet nodig en elke post heeft de vensters voor het blokstelsel op het baanvak bij de post.Post I


Deze post stond aan de noordzijde van het emplacement.

Post I.
(bron: Jos Mandos)


    

Details van de handelinrichting in post I d.d. 28 november 1964.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)Tekening van de handelinrichting in post I.


De venstertjes "Tr. vertr. v. sp. III" resp. "Tr. vertr. v. sp. IV" worden weer wit, wanneer achter de trein van spoor III of spoor IV naar Best sein F3 of F4 in de normale stand is teruggebracht of wanneer sein 102 is de stand "stop" terugkomt.
In alle gevallen, dus ook als het bovenstaande door storing niet geschiedt, kan het venstertje wit worden gemaakt door het drukken van de bijbehorende drukknop.
Deze drukknop mag slechts worden gedrukt als spoor III resp. IV vrij is, tenzij een volgende trein van Vught of Oisterwijk op bezet spoor III of IV moet binnenkomen.


Post II

Deze post stond aan de zuidzijde van het emplacement bij km. 39.712.


Tekening van de handelinrichting in post II.


In verband met de koppeling aan het automatische blokstelsel richting Best was op de krukjes in de velden 10 t/m 15 een spermagneet aangebracht welke werd bekrachtigd door het drukken van de knop "Vrijm. vertrek sein";
dit had uiteraard alleen gevolgen als het blok richting Best vrij was.
Het (blok)lichtsein 102 werd bediend door het omleggen van het krukje in veld 22.
De venstertjes "Tr. vertr. v. sp. I" resp. "Tr. vertr. v. sp. II" worden weer wit, wanneer achter de trein van spoor I of spoor II naar Vught of Oisterwijk sein E1 of E2 in de normale stand is teruggebracht.
In alle gevallen, dus ook als het bovenstaande door storing niet geschiedt, kan het venstertje wit worden gemaakt door het drukken van de bijbehorende drukknop.
Deze drukknop mag slechts worden gedrukt als spoor I resp. II vrij is, tenzij een volgende trein van Best of Schijndel op bezet spoor I of II moet binnenkomen.


Wachtpost 4


Wachtpost 4 stond tussen de sporen richting Vught en Oisterwijk; vanuit deze post werden de beide overwegen in de Tongerschestraat bediend.


Tekening van het tableau in wachtpost 4.

Treinaankondiging wachtpost 4.
 1. De schel begint te luiden en het witte licht in de betreffende drukknop gaat branden;
 2. wachtpost 4 drukt de betreffende drukknop:
  1. de schel houdt op met luiden en de schel met langzame slag begint te luiden;
  2. het witte licht in de drukknop en het groene lampje doven en het gele lampje gaat branden;
 3. wachtpost 4 sluit de overweg;
 4. trein over de overweg:
  1. de schel met langzame slag houdt op met luiden;
  2. het gele lampje dooft en het groene lampje gaat weer branden;
 5. wachtpost 4 opent de overweg, indien de beide bij de betreffende overweg behorende groene lampjes branden.

Met ingang van 13 december 1964 is het blokstelsel III op het baanvak Boxtel - 's Hertogenbosch vervallen en is op dit baanvak automatisch blokstelsel ingericht voor dubbel / enkelspoorrijden in dienst gesteld.
Als gevolg van deze aanpassing is het toestel in post I gewijzigd.


Tekening van de handelinrichting in post I na de aanpassingen d.d. 13 december 1964.


Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 2,25 mB).

Met ingang van 14 november 1965 is de klassieke beveiliging te Boxtel vervallen en is een NX -CVL beveiliging bediend vanuit de NX - CVL post te Eindhoven in dienst gesteld.

Voor een beschrijving van het station Oisterwijk klik hier.
Voor een beschrijving van het station Best klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Esch klik hier.
Voor een beschrijving van het station Vucht klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen