BoskoopHet station Boskoop ligt aan de enkelsporige spoorlijn Gouda - Alphen aan den Rijn bij km. 11.695.
Het stationsgebouw, een ontwerp van H.G.J. Schelling, werd geopend op 7 oktober 1934 en was oorspronkelijk bedoeld voor het vervoer van boomkwekerijproducten.Het stationsgebouw van Boskoop omstreeks 1990.
(bron: www.stationsweb.nl)      

Het emplacement in noordelijke richting (links) en in zuidelijke richting (rechts) d.d. 21 decemer 1974.
(Foto's: W. Vos)De uitrijseinen richting Alphen aan den Rijn.
(Foto: R.T. Jongerius)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de post was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier.


De emplacementstekening van Boskoop.


Het inrijsein en voorsein zijde Waddinxveen waren uitgevoerd als "Amerikaanse" seinen die vroeger werden gebruikt als automatische blokseinen.

    

Het inrijsein A1-3 zijde Waddinxveen d.d. 21 februari 1981.
(Foto's: W. Vos)    

Het inrijvoorsein Av zijde Waddinxveen d.d. 21 februari 1981.
(Foto's: W. Vos)Post T


    

Het interieur van post T.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)Het interieur van post T.
(Foto: R.T. Jongerius)Tekening van de handelinrichting in post T.


De samenwerking tussen de posten T en I verliep op een afwijkende wijze d.w.z. niet door middel van een vensterverbinding doch door middel van toestemmingsschijven.
Deze toestemmingsschijven waren aanwezig in post T en werden bediend door de normaal uitgeschakelde post I.
In de normale stand waren deze toestemmingsschijven in de posten T en I omgelegd en was post I buiten dienst.
Wanneer voor rangeerbewegingen de wissels 24, 25, 27 en 28 omgelegd moesten worden dan werd het bedieningstoestel "in" post I in gebruik genomen.
"In" post I worden de handels Toest. C2a/3b-C3/D2-3 en Toest. A1a-2b omhoog gelegd, waardoor de randen van de overeenkomstige toestemmingsschijven in post T rood tonen; treinbewegingen van en naar Alphen aan den Rijn konden nu niet meer plaatsvinden.
Als gevolg van het omleggen van de handels Toest. C2a/3b-C3/D2-3 en Toest. A1a/2b "in" post I konden de overige handels in deze post worden bediend en konden de rangeerbewegingen worden uitgevoerd.

Na afloop van de rangeerbewegingen wordt het toestel "in" post I weer in de normale stand teruggebracht en is post I weer uitgeschakeld; de randen van de toestemmingsschijven in post T worden dan weer wit en treinbewegingen van en naar Alphen aan den Rijn konden nu weer plaatsvinden.


Post I


      

"Post" I.
(Foto's: J.G.C. van de Meene (links) en W. Vos (rechts))


      

"Post" I.
(Foto's: R.T. Jongerius)Tekening van de Alkmaarse Handelinrichting.


Post I werd alleen bediend als er rangeerbewegingen op de noordzijde van het emplacement moesten plaatsvinden.

Met ingang van 30 november 1976 zijn de onderstaande wijzigingen in de beveiliging aangebracht:
Als gevolg van deze wijzigingen vervielen ook de toestemmingsschijven in post T.


De emplacementstekening van Boskoop na de wijzigingen in het jaar 1976.Tekening van de handelinrichting in post T na de wijzigingen in het jaar 1976.      

Het interieur van post T d.d. 8 februari 1977.
(Foto's: W. Vos)


Met ingang van 29 april 1981 zijn vooruitlopend op de indienststelling van een relaisbeveiliging de onderstaande wijzigingen in de beveiliging aangebracht:

De emplacementstekening van Boskoop na de wijzigingen in het jaar 1981.Tekening van de handelinrichting in post T na de wijzigingen in het jaar 1981.Alle bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 345 kB).

Met ingang van 12 augustus 1982 is de klassieke beveiliging buiten dienst gesteld en is een VCVL beveiliging bediend vanuit Post T Utrecht in dienst gesteld.

Voor een beschrijving van de het station Alphen aan de Rijn klik hier.
Voor een beschrijving van de het station Waddinxveen klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen