Baarn


Station Baarn is het spoorwegstation gelegen aan de spoorlijnen Hilversum – Amersfoort (Gooilijn) bij km. 35.675 en Utrecht – Baarn (Stichtse lijn). Het werd geopend in 1874 en is gewaardeerd als rijksmonument.
Hoewel het een klein station is, heeft het een bijzondere eigenschap die verder alleen een klein aantal grotere stations heeft: een koninklijke wachtkamer. Paleis Soestdijk ligt op ongeveer twee kilometer afstand, dus koningin Juliana en prins Bernhard kregen hun eigen meer luxueuze wachtkamer om op de trein te wachten.
Station Baarn heeft vier sporen: spoor 1 grenst direct aan het stationsgebouw en werd gebruikt voor de trein van/naar Utrecht Centraal, die Baarn als eindpunt heeft. De sporen 2 en 3 liggen langs het eilandperron, hier stoppen de treinen in de richtingen van Amersfoort en Amsterdam.
In 2008 werd een nieuw perron langs spoor 4 in gebruik genomen, als nieuw eindpunt voor de trein uit Utrecht. Spoor 1 is vervolgens buiten gebruik gesteld en deels opgebroken. In 2010 is deze opbreking tenietgedaan. Op 30 april 2010 werd dit spoor door aankomst van de Vrijheidstrein van het Comité 4 en 5 mei weer in gebruik genomen. Het is uitsluitend te bereiken vanuit de richting Hilversum en is daarmee een kop-perron geworden.

In 1898 werd een tweede station gebouwd op ongeveer 200 m ten zuidoosten van het eerste. Dit had een eigen spoorlijn ten zuidwesten van dat station. Het huidige station werd gebruikt door de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM) voor de treinen van de Oosterspoorweg tussen Amsterdam en Amersfoort. Het in 1898 geopende zogeheten buurtstation werd door de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS) gebruikt als eindpunt voor de treinen van/naar Utrecht.
Nadat de NCS in 1938 was opgegaan in de Nederlandse Spoorwegen werd een verbinding aangelegd tussen het HSM-station en de lijn richting Utrecht. In 1948 werd het buurtstation gesloten, de oorspronkelijke spoorlijn werd verwijderd. De treinen van/naar Utrecht maakten gebruik van spoor 1 van het HSM-station. Nadeel van deze situatie was dat deze treinen gelijkvloers de drukke lijn Hilversum – Amersfoort moesten oversteken. Hierom werd in 2008 een nieuw perron aangelegd aan de kant van het voormalige NCS-station, zodat de treinen uit Utrecht voortaan conflictvrij station Baarn binnen kunnen komen.

Het voormalige NCS-station is tegenwoordig in gebruik als restaurant.

    

Het stationsgebouw van Baarn.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


    

Het voormalige NCS-station.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De emplacementstekening van Baarn.Gebruikte afkortingen: Blokstelsels:

Post T

Met ingang van 3 november 1958 is te Baarn een AR beveiliging in dienst gesteld.

Voor een uitleg over de werking van dit type toestellen klik hier.

De post was uitschakelbaar. Dit uitschakelen werd gedaan door de seinknoppen van de seinen 607, 614, 625 en 644 met de witte stip omhoog te draaien waardoor deze seinen in de automatische stand werden geschakeld.
Als de post was uitgeschakeld was alleen treinverkeer Amersfoort - Hilversum en Hilversum - Amersfoort mogelijk.

Het sein 605 (zijde Hilversum) staat normaal in de automatische stand geschakeld en wordt alleen in de normale stand gebracht als er rangeerbewegingen voorbij het inrijsein 607 moesten plaatsvinden.


Tekening van het toestel in post T.Met ingang van 21 oktober 1962 is de klassieke beveiliging van het station Soest vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de CVL beveiliging bediend vanuit Blauwkapel.
Als gevolg hiervan verdween ook de plaatselijke bediening van de overwegen te Soestdijk en zijn te Baarn stop-doorknoppen aangebracht.

    

Het emplacement in noord-westelijke richting (links) en in zuidelijke richting (rechts) d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)


    

Het zuidelijke gedeelte van het emplacement gezien in westelijke richting (links) en in oostelijke richting d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het toestel in post T na de wijzigingen d.d. 21 oktober 1962.


    

Het AR tableau d.d. 13 augustus 1975.
(Foto's: W. Vos)Het AR tableau d.d. 13 augustus 1975.
(Foto: W. Vos)


Alle bijzonderheden worden hier beschreven. (bestandsgrootte 346 kB).

Met ingang van 16 december 1996 is de AR beveiliging te Baarn vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Amersfoort.

Voor een beschrijving van het station Soest klik hier.
Voor een beschrijving van de post Blauwkapel klik hier.
Voor een beschrijving van de NX post te Amersfoort klik hier.
Voor een beschrijving van het station Hilversum klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen