Barneveld = Voorthuizen


Het station Barneveld = Voorthuizen ligt aan de lijn van Amsterdam - Zutphen bij km. 61085.
Tevens is er de aansluiting naar de Kippenlijn Barneveld - Ede. Deze lijn ging vroeger ook naar Nijkerk door de spoorlijn Amsterdam - Zutphen ongelijksvloers te kruisen maar dat was toen (1937) al opgebroken.
In de jaren zestig had Barneveld = Voorthuizen nog een stationsgebouw met perron maar er werd sinds 1938 niet meer gestopt aan de lijn naar Apeldoorn.
Opstappen op de Kippenlijn moest een stukje zuidwaarts gedaan worden op de halte Barneveld Noord. Deze halte ligt er nog steeds.
Barneveld = Voorthuizen is nu alleen een aansluiting met een zijspoor vanwaar een fabrieksaansluiting kan worden bediend.

De oostzijde van het emplacement met de verhoogde los- en laadplaats bij wissel 15 en reizigerstrein 228 (Enschede - Rotterdam en Den Haag SS) met locomotief NS 1107 d.d. 23 mei 1958.
(Foto: R. Ankersmit)


Het emplacement gezien in oostelijke richting met NS reizigerstrein 234 (Enschede - Rotterdam en Den Haag) met locomotief 1311 d.d. 21 september 1956.
Op de achtergrond het onderstation en rechts de aftakkende lijn richting Lunteren.
(Foto: R. Ankersmit)


Het emplacement gezien in westelijke richting met rechts de niet meer gebruikte spooraansluiting naar het gasdepot van Bessel-Kok d.d. 9 maart 1975.
(Foto: R. Ankersmit)


Zowel een lichtsein als armseinen in Barneveld-Voorthuizen.
Rechts het uitrijsein richting Stroe en links achter het inrijsein zijde Stroe d.d. 4 oktober 1962.
(Foto: J.G.C. v.d. Meene)De emplacementstekening van Barneveld = Voorthuizen.De losweg sloot in de jaren zeventig maar pas in de jaren negentig begon men met het opbreken van het Bessel-Kokspoor en in 2008 pas de losweg met het Aerosolspoor. De perrons waren toen al lang weg net als het stationsgebouw.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Barneveld = Voorthuizen bestond uit de posten T en I.
In de beide posten waren HSM handelinrichtingen geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier.


Post T


    

Het bloktoestel in post T d.d. 4 oktober 1962.
Rechts de blokkast met de vensters van het blokstelsel A richting Barneveld Dorp.
(Foto's: J.G.C. v.d. Meene)    

Details van het bloktoestel in post T d.d. 4 oktober 1962.
(Foto's: J.G.C. v.d. Meene)Tekening van het bedieningstoestel in post T.Post T was gehuisvest in de uitbouw van het stationsgebouw. Duidelijk is te zien dat post T de hoofdpost was want de vensters van de blokstelsels III (Stroe) en A (Barneveld Dorp) zaten allemaal op het toestel van post T.
De seinen waren zowel modern als klassiek zowel armseinen als lichtseinen type 1954.
Het uitrijsein voor spoor 1 (tevens bloksein) was een lichtsein dat alleen rood of groen kon tonen en bediend werd d.m.v. een trekker in veld 13.
Het inrijsein was een klassiek bordessein.
Duidelijk zichtbaar is de moderne beveiliging richting Amersfoort. Het met lichtseinen beveiligde baanvak naar Amersfoort had een automatisch blokstelsel. Dat betekent dat er geen toestemming nodig was een trein te mogen sturen behalve voor het linker spoor. Uiteraard moest het betreffende blok wel vrij zijn.
Opvallend is wel dat het dubbel spoor met beveiligd links rijden was. Dat betekend dat er van beide kanten zonder seinbeeld rijden op zicht een rijweg kon worden ingesteld.
Rijwegen over het linker spoor waren als volgt geregeld: Op de groene kast in het midden zat een knop welke bij elke rijweg naar links werd gedraaid. Het in de knop aanwezige lampje knipperde dan tot de rijweg tot stand was gekomen. (het automatsch blokstelsel moest zich zogenaamd keren van richting). Deze was normaal ingesteld "van Amersfoort over b" i.p.v. "naar Amersfoort over b"). Hierna konden de vensters worden gegeven en kon de trein vertrekken.
Voor de rest was post T een standaard HSM post. Post T behandelde alle treinen (uit de) richting Stroe. Voor (uit de) richting Amersfoort en Barneveld Dorp gaf post T voor elke treinbeweging vensters aan I.

Verkaring van de kleuren van de handels: (eerste kleur is normaal; tweede kleur is omgelegd)


Post I


    

De blokkasten in post I d.d. 4 oktober 1962.
(Foto's: J.G.C. v.d. Meene)


De linealen in post I d.d. 4 oktober 1962.
(Foto: J.G.C. v.d. Meene)
Tekening van het bedieningstoestel in post I.
Post I was een standaard HSM post met enige toevoeging dat er een aantal lichtseinen waren i.p.v. armseinen en dus een apart paneel was voor de signalering. Bij post I waren de inrijseinen aan de kant van Amersfoort lichtseinen. Waarschijnlijk was dit eenvoudiger i.v.m. de relaisbeveiliging richting Amersfoort. Bijzonderheid was wel het inrijsein zijde Amersfoort spoor b, een lichtsein met cijferbak (snelheidsaanduiding). Afhankelijk van de stand van de trekkers gaf deze een ander seinbeeld. Het sein voor spoor a was een dwergsein wat bij binnenkomst alleen langzaam geel knipper kon geven.(langzaam rijden).
Ook richting Barneveld Dorp stond een lichtsein.
Voor de diverse meldingen over de stand van de lichtseinen was er een aparte kast met lampen. Voor het rangeersein P was er een eenvoudige schakelaar. Dit werd vanaf de jaren zestig wel vaker gedaan met eenvoudige huishoudschakelaars (lichtschakelaar in huis) toe.
Alle bedieningshandelingen zijn hier beschreven.(bestandsgrootte 643 kB).

Met ingang van 7 september 1967 is op baanvak Amersfoort Aansluiting - Barneveld = Voorthuizen automatisch blokstelsel voor dubbel-enkelspoorrijden in dienst gesteld.
Op grond hiervan zijn enige kleine wijzigingen aangebracht in de toestellen in de posten T en I.


De emplacementstekening van Barneveld = Voorthuizen na de wijzigingen d.d. 7 september 1967.Tekening van het bedieningstoestel in post T na de wijzigingen d.d. 7 september 1967.Tekening van het bedieningstoestel in post I na de wijzigingen d.d. 7 september 1967.

Alle bedieningshandelingen zijn hier beschreven.(bestandsgrootte 316 kB).

In het BVS was ook een seinbeeldenkaart opgenomen waarop alle mogelijke seinbeelden van de lichtseinen zijde Amersfoort zijn aangegeven.


De seinbeeldenkaart van Barneveld = Voorthuizen.


Met ingang 1 oktober 1967 is de klassieke beveiliging te Barneveld = Voorthuizen vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Amersfoort.

Voor een beschrijving van het station Stroe klik hier.
Voor een beschrijving van het station Barneveld Dorp klik hier.
Voor een beschrijving van de NX/CVL - beveiliging van het station Amersfoort klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen