Blokpost Bossche Gasfabriek


De blokpost Bossche Gasfabriek lag aan de spoorlijn Utrecht - Boxtel bij km. 49.355 tussen de stations 's Hertogenbosch en Vught.Het driehoogtelichtsein 24 tussen Vught en 's Hertogenbosch d.d. 28 november 1964.
(Foto: R. Ankersmit)
De maximale snelheid van 110 km/h is aangegeven op het achtergrondschild van het bovenste licht.
Het sein werd bediend door blokpost Bossche Gasfabriek.
Op de achtergrond de nieuwe lichtseinen, die nog niet in dienst zijn.


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In de blokpost was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking dit toestel klik hier.


De situatietekening bij blokpost Bossche Gasfabriek.Post TTekening van het bedieningstoestel in de blokpost.


De twee blokseinen zijn uitgevoerd als drie-hoogte lichtseinen van het stelsel 1946 omdat dit tevens voorseinen zijn;
het sein 26 is het voorsein van het inrijbordes A2 / At van Vught Aansluiting en het sein 24 is het voorsein van het inrijsein 248 van 's Hertogenbosch.

De overweg was in de beveiliging opgenomen.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven.(bestandsgrootte 248 kB).

Met ingang van 13 december 1964 is de blokpost vervallen in verband van de indienststelling van automatisch blokstelsel op het baanvak Vught Aansluiting - 's Hertogenbosch.

Voor een beschrijving van het station Vught klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen