Breukelen
Het station Breukelen ligt aan de spoorlijn Amsterdam - Utrecht bij km. 22.717. Bij dit station ligt de splitsing van de spoorlijnen richting Utrecht en Woerden.


Het stationsgebouw van Breukelen. (Foto: J.G.C. van Meene)


      

Links: Station Breukelen met op de achtergrond post T d.d. 6 februari 1975.
Rechts: Het emplacement van Breukelen in zuidelijke richting d.d. 6 februari 1975 met links de spoorlijn richting Maarssen en rechts de spoorlijn richting Woerden. (Foto's: W. Vos)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste stelknoptoestel post T klik hier.


De emplacementstekening van Breukelen.Post T


     

     

     

Het stelknoptoestel in post T. (Foto's: W. Vos)
Tekening van het stelknoptoestel.In de jaren vijftig zijn de armseinen, welke electrisch werden bediend, vervangen door lichtseinen type 1946. Tevens werden de blokstelsels III op de spoorlijn vervangen door automatisch blokstelsels met lichtseinen type 1946. Door middel van meldvensters kon de wachter zien of het eerste blok vrij was.
Het toestel was vrij standaard uitgevoerd maar was optisch een beetje afwijkend ten opzichte van de rest van de posten langs de lijn. Zo waren de meldvenstertjes op een aparte, boven het toestel hangende, plank gemonteerd i.p.v op het toestel. Verder waren de meters voor de spanning en stroomaanduiding van de voeding voor de wissels op het toestel gemonteerd. (kwam vaker voor alleen niet op deze spoorlijn).
Het toestel was verder vrij standaard uitgevoerd met de toevoeging van een beweegbare brug welke dezelfde procedure kende als Abcoude en Nieuwersluis-Loenen.

De post heeft dienst gedaan als seinhuis tot 20 juni 1976; de CVL beveiliging vanuit Amsterdam nam het toen over. De post bleef echter staan tot 2002 voor het bedienen van de beweegbare brug. Door de spoorverdubbeling en het daardoor vervallen van de brug werd de post definitief overbodig.

      

Bijzondere seinen te Breukelen: De inrijseinen 118 en 128 (links) en de voorseinen 128V en 120 (rechts) d.d. 4 januari 1975 (Foto's W. Vos)

Het beweegbare kruis te Breukelen in noordelijke richting. Een weinig voorkomende wisselconstructie. Om ontsporingen te voorkomen (openrijden gaf ontsporing) stonden er extra afsluitlantaarns voor de sporen uit de richting welke het wissel niet bereden mocht worden. (Foto W. Vos)


In de jaren 2002 - 2006 is het station als gevolg van de ombouw van het baanvak Amsterdam - Utrecht naar viersporigheid ingrijpend verbouwd. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij naar de site van Nico Spilt (onderdeel Ombouw Breukelen).
Meer info over deze ombouw klik hier.

Met ingang van 20 juni 1976 is de klassieke beveiliging te Breukelen vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Amsterdam.

Voor een beschrijving van het station Nieuwersluis - Loenen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Maarssen klik hier.
Terug naar Home Terug naar seinhuizen