Bilthoven
Station Bilthoven is een station aan de spoorlijn Utrecht Amersfoort Zwolle) bij km. 9.002. Het station werd geopend op 20 augustus 1863. Het huidige eilandstation werd geopend in 1907.
Aanvankelijk had de Nederlandsche Centraal-Spoorweg-Maatschappij (NCS) niet het plan gehad om een station op deze plek te plaatsen. Jonkheer Van den Bosch, de toenmalige bewoner van Jagtlust (het huidige gemeentehuis), sloot echter een overeenkomst met de spoorwegmaatschappij. Hij zou kosteloos de grond afstaan voor het station, een deel van de kosten betalen en bovendien zijn aandelenkapitaal in de maatschappij vergroten, wanneer de trein tweemaal per dag in beide richtingen een stop zou maken in de gemeente.
Het station stond op een halfuur lopen van De Bilt. Bewoners die dat te ver vonden, gingen in de buurt van het station wonen, waar de grond bovendien relatief goedkoop was. Na 1900 ontstond zo een nieuw dorp dat aanvankelijk De Bilt-Station werd genoemd. Tegelijkertijd nam het treinverkeer van en naar het nieuwe station sterk toe: in 1902 kon men in beide richtingen al 52 keer per dag de trein nemen. In 1917 kregen het dorp en het station de definitieve naam Bilthoven.
In 1901 werd vanaf De Bilt een zijtak geopend naar Zeist.

    

Station Bilthoven d.d. 9 september 1962 (links) en een passage van loc 2242 met een goederentrein d.d. 5 maart 1961 (rechts). (Foto's: J.G.C. v.d. Meene)


    

De overweg Soestdijksestraatweg met post T (linkse foto) en de uitrijseinen richting Den Dolder (rechtse foto) d.d. 5 maart 1961. (Foto's: J.G.C. v.d. Meene)    

Bij km 9.1 passeren links trein nr 224 uit Amersfoort en rechts dieselloc 2411 als trein nr. 6672 uit Zeist d.d. 9 september 1962 (links) en Post T Bilthoven d.d. 21 januari 1959 (rechts). (Foto's J.G.C. van de Meene)
De emplacementstekening van BilthovenGebruikte afkortingen Blokstelsels Voor een uitleg over de werking van het geplaatste toestel in post T klik hier.

Post TIn het jaar 1957 werd het bestaande seinhuis ingrijpend verbouwd; tijdens deze verbouwing was de post normaal in dienst.


De verbouwing van post T Bilthoven d.d. 15 november 1957. (Foto J.G.C. van de Meene)


    


Het interieur van post T Bilthoven d.d. 9 september 1962. (Foto's J.G.C. van de Meene)
Tekening van het S & H toestel in post T.Zoals uit de tekening van het toestel blijkt waren er nogal wat bijzonderheden aanwezig.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven. (bestandsgrootte 290 kB).

De "klassieke" beveiliging te Bilthoven is op 12 oktober 1962 vervallen i.v.m. de ingebruikname van de CVL beveiliging te Blauwkapel.

Voor een beschrijving van de blokpost Groenekan Oost klik hier.
Voor een beschrijving van het station Den Dolder klik hier.

Meer informatie over het station Bilthoven is te vinden op hier te vinden.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen