BelfeldOp 4 januari 2022 zijn een aantal foto's toegevoegd; deze nieuwe foto's zijn te herkennen aan de blauwe beschrijving van de foto's.

Het station Belfeld lag aan de spoorlijn van Venlo naar Roermond bij km. 61.622.
Het station werd geopend in 1889 en werd in 1894 voorzien van een stationsgebouw dat nog altijd aanwezig is.
Het station werd gesloten op 15 mei 1938, maar in mei en juni 1940 werd het station (tijdelijk) weer gebruikt in verband met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
In de beginjaren was station Belfeld een druk station; dat kwam met name door de Belfeldse keramiekfabrieken.

     

De DE 5 no. 197 als trein 3214 Nijmegen - Roermond (links) en de DE 5 no. 192 als trein 3233 Roermond - Enschede (rechts) bij de passage van Belfeld d.d. 10 september 1959.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De noordzijde van het emplacement bij wissel 7 met de vertrekkende buurtgoederentrein 5628 (Belfeld - Tegelen), bestaande uit locomotief NS 2490 en een gesloten goederenwagen d.d. 10 september 1959.
(Foto: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in zuidelijke richting (links) en in noordelijke richting (rechts) d.d. 15 oktober 1957.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)De emplacementstekening van Belfeld.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: In post T waren een Alkmaarse Handelinrichting voor de bediening van de inrijseinen en de wissels, een semafoorwinder voor de bediening van de uitrijseinen en een aparte blokkast met de twee voorbijgangsvensters en een wisselvenster geplaatst.

Voor een uitleg over de werking over de geplaatste Alkmaarse Handelinrichting klik hier en voor een uitleg over de werking van een semafoorwinder klik hier.

Post T


     

De blokkast met de vensters van de blokstelsels A richting Reuver en Tegelen (links) en de blokkast met de voorbijgangsvensters en het wisselvenster (rechts) d.d. 28 juli 1966.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


De Alkmaarse Handelinrichting in post T d.d. 28 juli 1966.
(Foto: J.G.C. van de Meene)Tekening van de Alkmaarse Handelinrichting (links) , de semafoorwinder met blokkast (midden) en de aparte blokkast met de twee voorbijgangsvensters en het wisselvenster (rechts) in post T.

De wissels 1 en 7 waren voorzien van druklatten en sperren.

     

De wisselsper op wissel 1 (links) en het stop-ontspoorblok St 3 (rechts) d.d. 10 september 1959.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)

De seinen B1 en B2 worden met één kruk bediend. Liggen de wissels 1 en 2 in de normale stand dan wordt sein B2 uit de normale stand gebracht en zijn de wissels 1 en 2 omgelegd dan wordt sein B1 uit de normale stand gebracht.
De seinen C1-2 worden eveneens met één kruk bediend. Ligt het wissel 7 in de normale stand dan wordt sein C2 uit de normale stand gebracht en is wissel 7 omgelegd dan wordt sein C1 uit de normale stand gebracht.

In de trekdraden van sein A1-2 en die van de kruk voor de bediening van de seinen B1 en B2 is een trekdraadversperring ( een zgn. quadrantsluiting ) aanwezig waardoor deze seinen niet gelijktijdig uit de stand stop kunnen worden gebracht;
hetzelfde is het geval met de seinen D1-2 en C1 of C2 .

   

Een quadrantsluiting in de normale stand (links) en met een sein in de getrokken stand (rechts).
(Foto's: W. Vos)


Het bedienen van het enkelspoorvenster voor een trein uit Tegelen of het krijgen van ontblokking voor een trein naar Tegelen is slechts mogelijk als de sleutel B.A/OtA omgedraaid in het slot in het sleutelrelaiskastje aanwezig is of het venster 6 vrij (groen) is.
Voor treinbewegingen van Reuver of Tegelen op spoor I moet de sleutel H.3/St3/St4 in het slot van de Alkmaarse Handelinrichting aanwezig zijn.
Bij de bediening van het seinhandel A 1,2 voor een trein op spoor I wordt het seinhandel Av is de normale stand vastgelegd; het sein Av kan dus slechts worden bediend voor een trein van Reuver op spoor II.

Bediening spooraansluiting "De Globe"

 1. T neemt de sleutel B.A/OtA uit het slot in het sleutelrelaiskastje en overhandigt deze sleutel met de daaraan bevestigde sleutel OtA en penning met het opschrift "Lastg. STS C1 of C2 " aan de begeleider van het rangeerdeel.
 2. De begeleider in het bezit van deze sleutels vertrekt met het rangeerdeel naar de aansluiting en laat het rangeerdeel voor wissel A stoppen.
 3. De begeleider ontsluit de ontspoortong OtA en het wissel A en legt deze om, waarna de nodige rangeerbewegingen kunne worden uitgevoerd.

 4. Als het rangeerdeel moet worden opgesloten dan sluit de begeleider als het rangeerdeel geheel op de aansluiting is overgebracht het wissel A en de ontspoortong OtA in de normale stand en
  brengt de aan de vrijkomende sleutel OtA bevestigde sleutel B. aansl. in het slot in het bloktoestel bij wissel A.
 5. Hierna bedient de begeleider het venster 1 (wordt wit) waardoor in post T het venster 6 vrij komt, waarna er weer treinbewegingen van en naar Tegelen mogelijk zijn.

 6. Als het rangeerdeel naar Belfeld moet terugkeren dan vraagt de begeleider hiertoe telefonische toestemming aan T.
 7. T bedient het wisselvenster (6) waarna in het bloktoestel bij het wissel A het wisselvenster (1) vrij (groen) wordt.
 8. De begeleider neemt de sleutel B aansl. uit het slot in het bloktoestel, ontsluit de ontspoortong OtA en het wissel A, legt deze om waarna de nodige rangeerbewegingen kunnen worden uitgevoerd.

 9. Na afloop van de rangeerbewegingen sluit de begeleider het wissel en de ontspoortong in de normale stand en vertrekt in het bezit van de sleutels en penning naar Belfeld.
 10. Voor binnenkomst van dit rangeerdeel wordt sein D1-2 normaal bediend.
 11. Na aankomst van het rangeerdeel overhandigt de begeleider de sleutels en penning aan T waarna T deze sleutel in het slot in het sleutelrelaiskastje brengt en omdraait.

Met ingang van 8 april 1973 zijn alle seinen, wissels en de sporen m.u.v. de hoofdsporen opgebroken en is het station Belfeld vervallen.

Voor een beschrijving van het station Reuver klik hier.
Voor een beschrijving van het station Tegelen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen