BundeHet station Bunde ligt aan de spoorlijn Sittard - Maastricht bij km. 6.356.
Het station Bunde is het spoorwegstation van Bunde in de gemeente Meerssen. Het eerste stationsgebouw stamt uit 1862 en was van het standaardtype SS 5e klasse.
Dit gebouw is in 1911 verbouwd waarbij een vleugel is uitgebreid. In 1964 is het gebouw gesloopt en vervangen door het standaardtype Douma.


Het stationsgebouw van Bunde. (bron: www.stationsweb.nl)
De kalktrein 4872 (Maastricht - Beverwijk) getrokken door locomotief NS 1306 tijdens de passage van Bunde d.d. 11 februari 1963. (Foto: R. Ankersmit)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.

De beveiliging van het station Bunde bestond uit de posten I (T) en II.


De emplacementstekening van Bunde.


()

Post I (T)
Tekening van het bedieningstoestel in post (T) I.Voor spoor II was een spoorbezettingsvenster aangebracht in veld 6; dit venster werd tegelijk met het venster "Aank. v. Bk op sp. II" bediend (de beide vensters werden wit).
Dit spoorbezettingsvenster wordt weer vrij (rood) wanneer na het vertrek van de trein naar Maastricht het blokvenster "Blok n. Mt" wordt bediend.

Treinen van Maastricht op spoor 1a werden als rangeerdeel verder geleid; deze treinen stopten voor het sein A3 , vervolgens legt I het krukje in veld 12 om en bedient de rangeerstoplantaarn P waarna de trein als rangeerdeel verder rijdt.
Opmerkelijk is wel dat post II medewerking voor deze rangeerbeweging moest verlenen.

Post II
Tekening van het bedieningstoestel in post II.Voor spoor III was een spoorbezettingsvenster aangebracht in veld 6; dit venster werd tegelijk met het venster "Aank. v. Mt op sp. III" bediend (de beide vensters werden wit).
Dit spoorbezettingsvenster wordt weer vrij (rood) wanneer na het vertrek van de trein naar Beek = Elsloo het blokvenster "Blok n. Bk" wordt bediend.

In tegenstelling tot de overweg bij post I (T) is de overweg bij post II in de beveiliging opgenomen.
Als deze overweg gesloten is drukt II de drukknop "Ovb", waardoor het groene lampje "Ovb" gaat branden; onder het gedrukt houden van deze drukknop legt II het krukje in veld 1 om.
De krukjes in de velden 3, 7 en 12 zijn hierna bedienbaar.
De overweg kan slechts worden geopend als de krukjes in de velden 3, 7, 12 en 1 in de normale stand liggen.

Met ingang van 26 juni 1966 is de klassieke beveiliging te Bunde vervallen en en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de CVL-beveiliging bediend vanuit Sittard.

Voor een beschrijving van het station Beek = Elsloo klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen