Amsterdam - Muiderpoort
Het stationsgebouw van Amsterdam - Muiderpoort d.d. 13 augustus 1975 (Foto W. Vos)Het station Amsterdam - Muiderpoort ligt aan de spoorlijnen Amsterdam CS - Utrecht en Amsterdam CS - Amersfoort bij km. 3.600.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.

Van 1896 tot 1937 was het een laaggelegen halte aan de spoorlijn richting Hilversum. Het hooggelegen station is gebouwd onder leiding van architect H.G.J. Schelling en werd op 15 oktober 1939 geopend, Het nieuwe station werd gebouwd als onderdeel van de Spoorwegwerken Oost, waarmee de spoorlijnen tussen het Centraal Station en het Amstelstation op dijklichamen werden gelegd en alle straten met viaducten werden overbrugd. Hierdoor konden vele overwegen vervallen die voor veel oponthoud zorgden in het oostelijk deel van de stad.
Vanuit de centrale hal, waar zich de loketten bevonden, liepen twee voetgangerstunnels naar de perrons. Eind jaren negentig werd het station grondig verbouwd, waarbij de centrale hal en de tunnels werden bestemd voor bedrijven. De perrons werden rechtstreeks toegankelijk vanaf de straat. Omstreeks 2002 sloot de NS het laatste kaartverkooploket. In het voormalige seinhuis, het hoogstgelegen deel van het stationscomplex, worden af en toe lichtkunstvoorstellingen gehouden. Het seinhuis staat sinds 2003 op de gemeentelijke monumentenlijst en is zodoende behouden.


De emplacementstekening van Amsterdam - Muiderpoort.


Post T      

      

De verschillende toestellen in post T te Amsterdam - Muiderpoort d.d. 13 augustus 1975. (Foto's W. Vos)
Tekening van het stelknoptoestel in post T.Tekening van de kasten met de meldingsvensters en de blokstelsels in post T.


De beveiliging van het station Amsterdam - Muiderpoort bestond uit de posten T en I. In de beide posten waren stelknoptoestellen geplaatst.
De samenwerking tussen de beide posten vond plaats d.m.v. elektrische koppelingen met spermagneten. Bovendien kan elektrische toestemming worden gegeven met behulp van speciale drukknoppen en toestemmingsvenstertjes. Deze toestemmingen zijn opgenomen in de koppelstroomvoorwaarden en de venstertjes dienen als meldingsvensters.

Post I
Post I Amsterdam-Muiderpoort d.d. 13 augustus 1975 (Foto W. Vos)Post I was zowel een onderdeel van de beveiliging van Amsterdam - Muiderpoort als van Rietlanden. De post was over de goederensporen gebouwd.Tekening van het stelknoptoestel in post I naar de toestand voor de indienststelling van de NX beveiliging te Amsterdam CS.Op 21 april 1974 is de NX beveiliging te Amsterdam CS in gebruik genomen en is post T Dijksgracht vervallen. Tegelijkertijd is het relaisblokstelsel III op het baanvak Amsterdam Muiderpoort - Dijksgracht - Amsterdam CS omgebouwd naar een automatisch blokstelsel met lichtseinen en is de beveiliging in post I Amsterdam - Muiderpoort aangepast.
De geplaatste foto's geven de situatie weer na deze ombouw.

      

      

Het stelknoptoestel in Post I Amsterdam-Muiderpoort d.d. 13 augustus 1975 (Foto's W. Vos)
Tekening van het stelknoptoestel in post I naar de toestand na de indienststelling van de NX beveiliging te Amsterdam CS.Met ingang van 11 oktober 1975 is de bediening van de seinen langs de goederensporen bij post T overgebracht naar post I. Er werd toen een nieuwe blokkast geplaatst voor de samenwerking met post I Watergraafsmeer. Deze kast bevat de venstertjes voor de blokstelsels III en A en toestemmingsvensters voor treinen over spoor 5.
In verband met de sanering van het emplacement Rietlanden is de post in november 1976 omgenoemd in post T Rietlanden.

Voor meer informatie over het station Amsterdam Rietlanden klik hier.
Voor een beschrijving van het station Amsterdam - Amstel klik hier.
Voor een beschrijving van het station Dijksgracht klik hier.
Voor een beschrijving van het station Watergraafsmeer klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen