Amsterdam CS (NX - CVL beveiliging)

(deel 2)
Het stationsgebouw van Amsterdam CS d.d. 31 maart 1975.
(Foto: R. Ankersmit)

In dit tweede deel wordt de NX - CVL beveiliging van het baanvak Amsterdam Singelgracht - Wormerveer / Purmerend besproken.
Deze beveiliging is in dienst gesteld op 21 mei 1967 en was daarmee de eerste NX - CVL beveiliging in de omgeving van Amsterdam.
Het bedieningstableau was oorspronkelijk geplaatst in het gebouw De Ruyterkade direct ten westen van het station Amsterdam CS.
Het toestel is na de indienststelling van de NX-beveiliging te Amsterdam CS op 21 april 1974 verplaatst naar het voormalige stationspostkantoor in het oostelijke gedeelte van het stationsgebouw te Amsterdam CS.

De tekening van het baanvak Amsterdam Singelgracht - Wormerveer / Purmerend.Post T


Het bedieningstoestel voor het baanvak Singelgracht - Wormerveer d.d. 23 oktober 1976.
(Foto: F.J. Hoevenagel)
(bron: Stichting NVBS-Railverzamelingen)      

Het tableaugedeelte met Singelgracht Aansluiting, de aansluiting Centrale Markthallen en de aansluiting Lijnwerkplaats Zaanstraat (links) en het tableaugedeelte met het station Zaandam (rechts) d.d. 13 april 1983.
(Foto's: W. Vos)Het tableaugedeelte met de aansluiting van de spoorlijn richting Purmerend en het station Wormerveer d.d. 13 april 1983.
(Foto's: W. Vos)

Het tableau in post T.
(Tekening Sven Zeegers).
(Scroll onder in het scherm naar rechts of links om een ander deel van de tekening te zien)

Voor een uitleg over de werking van het geplaatste NX-toestel klik hier.

Blokstelsels:

Singelgracht Aansluiting, de aansluiting Centrale Markt, de aansluiting Lijnwerkplaats Zaanstraat, de aansluiting Westhaven en de aansluiting Coenhaven


      

Het emplacement Singelgracht Aansluiting in westelijke richting d.d. 31 mei 1983.
(Foto's: W. Vos)

      

De (oude) bruggen over de Singelgracht d.d. 31 mei 1983.
(Foto's: W. Vos)


Het oude station Sloterdijk d.d. 31 mei 1983.
(Foto: W. Vos)

      

De aansluiting Westhaven en de aansluiting Coenhaven d.d. 31 augustus 1982 (links) en het emplacement Westhaven in oostelijke richting (rechts) d.d. 31 mei 1983.
(Foto's: W. Vos)

      

Het emplacement Westhaven d.d. 31 mei 1983.
(Foto's: W. Vos)De tekening van Singelgracht Aansluiting, de aansluiting Centrale Markthallen en de aansluiting Lijnwerkplaats Zaanstraat.

Alle bijzonderheden staan hier beschreven.(bestandsgrootte 687 kB).

ZaandamDe tekening van het station Zaandam.

Alle bijzonderheden staan hier beschreven.(bestandsgrootte 104 kB).

Wormerveer en de bruggen over de Noordersluissloot en de Nauernaschevaart


      

De noorzijde van het emplacement Wormerveer met de brug over de Noordersluissloot (links) en de brug over de Nauernaschevaart (rechts) d.d. 31 augustus 1982.
(Foto's: W. Vos)De tekening van de stations Koog=Zaandijk, Wormerveer en Krommenie=Assendelft.

Alle bijzonderheden staan hier beschreven.(bestandsgrootte 649 kB).

Brugbeveiligingen


In het beheersgebied van de CVL post liggen een aantal beweegbare bruggen t.w. de Singelgrachtbruggen, de Hembrug, de Zaanbrug, de brug over de Nauernaschevaart en de brug over de Noordersluissloot.
Al deze bruggen zijn voorzien van elektrische grendels.
Voor de bruggen over de Singelgracht en de Noordersluissloot wordt dit grendel vrijgegeven door het draaien van de brugknoppen op het tableau.
De grendels van de bruggen over de Nauernaschevaart en de Zaan kunnen door de brugwachter worden vrijgemaakt indien zich geen trein binnen de naderingsafstand bevindt.

In de brugpost Hembrug is een klein NX-tableau geplaatst waarmee de brugseinen 709, 711, 712 en 714 en het bruggrendel kunnen worden bediend danwel vrijgemaakt.
Voor iedere treinbeweging moeten deze seinen worden bediend door het drukken van de betreffende beginknop ( er zijn geen eindknoppen geplaatst).
Het is niet mogelijk om deze brugseinen in de automatische stand te stellen.


Het NX-tableau in de brugpost d.d. 13 april 1983.
(Foto: W. Vos)

Voor een uitgebreide beschrijving van brugpost Hembrug klik hier.

Bediening van de brug over de Noordersluissloot. Met ingang van 19 april 1983 is het NX - CVL tableau vervangen door een Integra bedieningstoestel en een kijktableau.
Met ingang van 23 augustus 2001 is de NX - CVL beveiliging van de stations Amsterdam Singelgracht, Zaandam en Wormerveer vervallen en is de beveiliging van deze stations een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Amsterdam.

Voor een beschrijving van het station Amsterdam aansluiting Lijnwerkplaats klik hier.
Voor een beschrijving van het station Purmerend klik hier.
Voor een beschrijving van het station Uitgeest klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen