Amsterdam CS (NX - CVL beveiliging)

(deel 1)
Het stationsgebouw van Amsterdam CS d.d. 31 maart 1975.
(Foto: R. Ankersmit)


In de eerste deel wordt de NX beveiliging van het station Amsterdam CS en de CVL beveiliging van het baanvak Amsterdam CS - Breukelen besproken.

Op 13 april 1983 heb ik een bezoek gebracht aan het station Amsterdam CS.
Tijdens dit bezoek heb ik onder begeleiding van een NS medewerker de hiervolgende foto's kunnen maken vanaf de middenvoetbrug; deze middenvoetbrug is niet toegankelijk voor het "normale" publiek.

      

      

            

De emplacementstekening van Amsterdam CS.
(Klik op de tekening voor een vergroting en scroll dan door tekening)


Deze beveiliging is in dienst gesteld op 21 april 1974.

Post T

Deze post was gehuisvest in het voormalige stationspostkantoor in het oostelijke gedeelte van het stationsgebouw te Amsterdam CS.

      


Het NX - tableau d.d. 23 oktober 1976.
(Foto's: W. Vos)Het tableau in post T.
(Tekening Sven Zeegers).
(Scroll onder in het scherm naar rechts of links om een ander deel van de tekening te zien)

Voor een uitleg over de werking van het geplaatste NX-toestel klik hier.

Er waren nogal een aantal bijzonderheden in de NX-beveiliging van Amsterdam CS.
In het beheergebied van de post liggen twee beweegbare bruggen t.w. de draaibrug over de Westerdoks Doorvaart en de drie klapbruggen over de Oosterdoks Doorvaart.
Deze bruggen konden worden geopend nadat de grendelknop op het tableau was gedraaid.
Als gevolg van het intensieve treinverkeer op het baanvak Amsterdam CS - Amsterdam Muiderpoort werden de bruggen over de Oosterdoks Doorvaart alleen 's nachts bediend.

In de periode 28 maart t/m 20 juni 1976 is de CVL beveiliging op het baanvak Amsterdam CS - Breukelen in dienst gesteld; het tableau is toen aanzienlijk vergroot.

      

Het tableaugedeelte met het westelijk eiland en de perronsporen d.d. 13 april 1983.
(Foto's: W. Vos)


      

Het tableaugedeelte met het oostelijk eiland en de bruggen over de oostelijke doorvaart d.d. 13 april 1983.
(Foto's: W. Vos)


      

Het tableaugedeelte met het emplacement Dijksgracht (links) en het emplacement Amsterdam Muiderpoort en de aansluiting van de ringbaan richting Watergraafsmeer (rechts) d.d. 13 april 1983.
(Foto's: W. Vos)


      

Het tableaugedeelte met de stations Abcoude (links) en Nieuwersluis - Loenen (rechts) d.d. 13 april 1983.
Alle seinen te Nieuwersluis - Loenen werken automatisch (de witte knop is naar boven gedraaid).
(Foto's: W. Vos)Het tableaugedeelte met het station Breukelen d.d. 13 april 1983.
(Foto: W. Vos)

Gedurende de periode 28 maart - 29 oktober 1976 vond het treinverkeer tussen Watergraafsmeer en Abcoude plaats over de oude ringspoorbaan.
De post Duivendrecht Aansluiting was toen nog slechts een overwegpost en er was een tijdelijk wissel 28 en een tijdelijk sein 29 geplaatst.
In het NX toestel was toen een hulptableau voor de bediening van dit tijdelijke wissel en sein geplaatst.

Het treinverkeer tussen Abcoude en Watergraafsmeer vond plaats over het nieuwe spoor.


Het tableaugedeelte met Duivendrecht Aansluiting en het hulptableau voor de bediening van het tijdelijke wissel 28 en het tijdelijke sein 29.
(Foto: W. Vos)

Automatische Verkeersleiding

In 1974 werd een proef gehouden met de elektronische bediening van de beveiliging van de rijwegen.
Dit systeem wordt als eerste in Amsterdam ingevoerd, tegelijkertijd met de NX-beveiliging op 21 april 1974.
Dit systeem was zijn tijd echter ver vooruit, omdat de gebruikte computers te weinig kracht hadden om het treinverkeer soepel af te werken.
Dit had tot gevolg dat de werkdruk van de treindienstleiders toenam terwijl het systeem er was voor ontworpen om de werkdruk van de treindienstleiders te veminderen.
In april 1979 wordt dit systeem buiten gebruik gesteld.

Alle bijzonderheden en mogelijkheden staan hier beschreven.


De VL-post Amsterdam met tegen de wand het NX/CVL-tableau met v.l.n.r. Amsterdam CS, Dijksgracht, Muiderpoort, Duivendrecht en Abcoude d.d. 5 november 1978.
Op de voorgrond de monitoren van de niet functionerende Automatische Verkeersleiding.
De proef met de AVL werd in april 1979 definitief stopgezet.
(Foto: R.P.A. Böing)(©)Stichting NVBS-Railverzamelingen

Blokstelsels:

Het linker deel van het tableau in post T na de indienststelling van de CVL beveiliging op het baanvak Amsterdam CS - Breukelen.
(Tekening Sven Zeegers).
(Scroll onder in het scherm naar rechts of links om een ander deel van de tekening te zien)Het rechter deel van het tableau in post T na de indienststelling van de CVL beveiliging op het baanvak Amsterdam CS - Breukelen.
(Tekening Sven Zeegers).
(Scroll onder in het scherm naar rechts of links om een ander deel van de tekening te zien)

Er was sprake van één groot tableau; omwille van de overzichtelijkheid is de tableautekening gesplitst in twee gedeeltes.

Dijksgracht, Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Amstel
De emplacementstekening van het emplacement Dijksgracht en de stations Amsterdam Muiderpoort en Amsterdam Amstel.

Bij de rangeerdienstleider te Dijksgracht was een tableau geplaatst voor de communicatie met post T.


De tekening van het bedieningstableau bij de rangeerdienstleider te Dijksgracht.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 687 kB).

Amsterdam Amstel en Duivendrecht AansluitingDe tekening van het baanvak Amsterdam Amstel - Abcoude.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 104 kB).

Abcoude, Nieuwersluis = Loenen en BreukelenDe tekening van het baanvak Abcoude - Breukelen.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen staan hier beschreven.(bestandsgrootte 649 kB).

Met ingang van 1 maart 1995 is de post gehuisvest in het nieuw gebouwde VLTC-gebouw ten westen van het station; naar een goed Amsterdams gebruik kreeg dit gebouw al snel de bijnaam "De Vliegende Schotel".
Gelijkijdig is het NX - CVL tableau vervangen door een Integra bedieningstoestel en een kijktableau.

      

De VL-post Amsterdam enkele dagen na de overgang naar het nieuwe VLTC-gebouw d.d. 17 maart 1995.
Van achter naar voren het nieuwe kijktableau van Sloterdijk tot en met Muiderpoort met daarvoor de EBP’s (Elektronische Bedienposten) van de treindienstleiders.
Op de voorgrond de werkplekken van de verkeersleider (links) en de omroep(st)er (rechts). Op de ‘tekentafel’ bij de verkeersleider wordt de spoorbezetting bijgehouden.
(Foto's: R.P.A. Böing)
(©)Stichting NVBS-Railverzamelingen


      

Het interieur van de VL-post d.d. 17 maart 1995.
(Foto's: R.P.A. Böing)
(©)Stichting NVBS-Railverzamelingen


Met ingang van 7 mei 1999 is de NX - CVL beveiliging van het baanvak Duivendrecht Aansluiting - Breukelen vervallen en is de beveiliging van deze stations een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Amsterdam.
Met ingang van 23 augustus 2001 is de NX - CVL beveiliging van de stations Amsterdam CS, Dijksgracht en Amsterdam Muiderpoort vervallen en is de beveiliging van deze stations een onderdeel geworden van de ProRail Procesleiding Amsterdam.

Voor een beschrijving van het station Woerden klik hier.
Voor een beschrijving van het station Amsterdam aansluiting Lijnwerkplaats klik hier.

Voor liefhebbers van seinhuissimulaties wordt door Signalsoft Rail Consultancy Ltd. fraaie software uitgebracht waarmee een groot aantal simulaties op de computer kunnen worden nagespeeld.
Van een aantal van deze simulaties zijn demo-versies te downloaden van de site www.shop3.signalsoft.nl.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen