Alphen aan de RijnHet station Alphen aan de Rijn ligt aan de spoorlijn Leiden - Woerden / Gouda bij km. 17.365.
Het station is in 1878 geopend, toen ook de reizigersdienst op het traject Leiden – Woerden werd gestart.
De aanleg van deze spoorlijn was in handen van de Spoorweg-Maatschappij Leiden - Woerden.
In 1915 werd het station met Uithoorn verbonden door de spoorlijn Uithoorn – Alphen aan den Rijn, deze spoorlijn was onderdeel van de Haarlemmermeerspoorlijnen en is in 1936 weer gesloten en opgebroken. In 1932 is het met de opening van spoorlijn Gouda – Alphen vergroot.
In 2004 is het aangepast aan het proefbedrijf van de RijnGouwelijn, hiertoe is een extra perron aangelegd en is spoor 4 in gebruik genomen. Het station bevindt zich iets ten zuiden van het centrum. Lange tijd lag het aan de rand van de stad, maar aan de zuidkant bevindt zich sinds begin jaren 90 de wijk Kerk en Zanen.


Het emplacement gezien in westelijke richting met op spoor 1 het treinstel NS ElP2 922 naar Utrecht en op spoor 3 het treinstel El2 432 naar Gouda d.d. 11 februari 1976.
(Foto: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in westelijke richting d.d. 21 december 1974.
(Foto's: W. Vos)


     

De inrijseinen zijde Boskoop en Bodegraven (links) en het emplacement in oostelijke richting (rechts) d.d. 21 december 1974.
(Foto's: W. Vos)De emplacementstekening van Alphen aan de Rijn.

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste stelknoptoestel in post T klik hier.

Alphen aan de Rijn had twee toestellen. Een stelknoptoestel voor de bediening van de seinen en wissels en een bloktoestel voor de vensterwisseling tussen de aangrenzende stations.
Naast de perron- en goederensporen was er ook een kleine spooraansluiting voor de plaatselijke bedrijven. Op de tekening zijn de sporen welke dikgedrukt zijn afgebeeld voorzien van bovenleiding.


Post THet interieur van post T d.d. 2 december 1978.
(Foto: W. Vos)     

Het stelknoptoestel en de blokkasten in post T d.d. 2 december 1978.
(Foto's: W. Vos)


     

Diverse hulpapparatuur in post T (links) en het bedieningstoestel voor de overweg bij km. 17.820 (rechts) d.d. 2 december 1978.
(Foto's: W. Vos)Tekening van het stelknoptoestel en de blokkasten in post T.


De toestellen van Alphen aan de Rijn waren vrij logisch ingedeeld. Alles zat netjes bij elkaar. Dit emplacement is eigenlijk vrij eenvoudig in opbouw. Het bestond uit vier doorgaande sporen. Drie sporen waren voorzien van een perron. Vanuit elk spoor was een rijweg naar elke richting mogelijk. Ter verduidelijking voor de richting die de trein zou afleggen was aan de zijde van de splitsing een extra tweetal seinpalen geplaatst die aangaven voor welke richting de rijweg was ingesteld. Dit waren geen vertakkingsseinpalen. Een dergelijke situatie werd vaker toegepast. Dit zijn de zogenaamde herhalingseinpalen. Zij komen alleen uit de stand stop in combinatie met één van de vier uitrijseinpalen op de vier hoofdsporen.
Ook Alphen aan de Rijn had een aantal aangewezen doorrijsporen voor treinen die niet stopten. Er werd naar Leiden over spoor 2 doorgereden (van Bodegraven en van misschien ook Boskoop), van Leiden naar Bodegraven eveneens over spoor 2, van Leiden naar Boskoop over spoor 3 doorgereden.
Naast de hoofdsporen was er ook een spooraansluiting voor plaatselijke bedrijven. Deze was of via een overloopwissel bereikbaar of via een wissel met daar achter een stopontspoorblok. Om deze te ontgrendelen was een sleutel uit het bloktoestel nodig.

De overweg bij km. 17.820 was in de beveiliging opgenomen.

Alle bijzonderheden en bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 410 kB).
en beschrijving van het station Boskoop klik hier.
Voor een beschrijving van het station Bodegraven klik hier.
Voor een beschrijving van de brugpost Brug over de Gouwe klik hier.
Voor een beschrijving van de brugpost Rijnschiekanaalbrug klik hier.
Voor een beschrijving van het station Leiden Goederenstation klik hier.

Met ingang van 22 september 1982 is de klassieke beveiliging buiten dienst gesteld en is een NX beveiliging bediend vanuit Post T Utrecht in dienst gesteld.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen