AlmeloHet station Almelo ligt aan de spoorlijn Deventer - Almelo bij km. 38.235.

Het station werd op 18 oktober 1865 geopend.
De eerste steen werd gelegd op 13 mei 1865 door minister Thorbecke.
Het emplacement van het station lag deels langs het Overijssels kanaal.
In het jaar 1881 werd de spoorlijn Zwolle Ė Wierden Ė Almelo geopend, en in 1893 werd het eerste gebouw al vervangen door nieuwbouw.
Op 1 oktober 1906 werd de spoorlijn naar MariŽnberg geopend.
In 1907 werd het station grondig verbouwd en kreeg het zijn huidige eilandperron.
In 1962 kreeg Almelo zijn derde en huidige stationsgebouw, waarbij het eilandperron behouden bleef. Het ontwerp is van Koen van der Gaast en J.H. Baas.

Opmerkelijk is dat de sporen in omgekeerde richting genummerd zijn; spoor 1 ligt niet langs het stationsgebouw.

     

Het (oude) stationsgebouw van Almelo d.d. 23 april 1960 (links) (Foto: R. Ankersmit) en het huidige stationsgebouw van Almelo (rechts) (bron: Wikipedia)De buurtgoederentrein 5307 (Nijverdal - Almelo) getrokken door locomotief 2446 d.d. 23 april 1960.
Rechts post I en op de achtergrond een bordes met uitrijseinen voor de richtingen Wierden en MariŽnberg en de overweg in de Aalderinkssingel.
(Foto: R. Ankersmit)


     

De westzijde van het emplacement in noordwestelijke richting met het treinstel NS DE2 70 vertrekkend als trein 6013 (Almelo - MariŽnberg) d.d. 14 mei 1966 (links) en dezelfde situatie nu met locomotor NS 337 d.d. 23 april 1960 (rechts).
(Foto's: R. Ankersmit)


     

Een extra militaire trein DGM 83868 (Bentheim - Nijverdal - 't Harde), bestaande uit locomotief NS 2346, drie personenrijtuigen en twintig tweeassige rongenwagens (type Ks) (links)
en de lege olietrein 4.4763 d.d. 14 mei 1966 (rechts).
Deze trein bestaat uit locomotief NS 2329, 5 stukgoedwagens in gebruik als stortwagen naar (vermoedelijk) Coevorden en 22 ketelwagens.
(Foto's: R. Ankersmit)


     

De noordwestzijde van het emplacement van met links post II d.d. 14 mei 1966 (links)
en de posttrein P 4690 (Enschede - Arnhem - Utrecht - Rotterdam) bestaande uit motorpost mP 9232 en gesloten goederenwagen EUROP SNCF K 318131 (Enschede - Antwerpen) d.d. 21 april 1960.
(Foto's: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in noordwestelijke richting met links het perron en rechts de loods van Van Gend en Loos met stukgoedwagens (links) en de oostzijde van het emplacement met rechts het stationsgebouw (rechts) d.d. 23 april 1960.
Ter hoogte van dit gebouw rangeren de locomotieven NS 2429 en 2446 met verwarmingswagen 158953 en links de treinstellen ElD2 296 en 291 als trein 2957 (Deventer - Enschede)
(Foto's: R. Ankersmit)


     

De zuidoostzijde van het emplacement gezien vanuit post IV met rechts het nieuwe stationsgebouw en daarvoor het busstation (links) en een detail van post IV met seinhuiswachter P.H. Bijlsma (rechts) d.d. 23 juli 1966.
(Foto's: R. Ankersmit)Het inrijbordes F2, F4-5, F6-11 en het voorsein Dv4-5 zijde Almelo de Riet / Hengelo d.d. 23 april 1960.
Achter de armseinen zijn schermen aangebracht om de zichtbaarheid voor de machinist te verbeteren.
(Foto: R. Ankersmit)


     

Het baanvak Hengelo - Almelo met de overweg in de Verlengde Tuinstraat en het inrijsein zijde Hengelo (links) en de spooraansluiting van de gasfabriek te Almelo met het handwissel C (rechts) d.d. 23 juli 1966.
(Foto's: R. Ankersmit)


     

Woning en wachtpost 3 bij de overweg in de Zuiderstraat en op de achtergrond de overweg in de Verlengde Tuinstraat (links)
en wachtpost 4 bij de overweg in de Violierstraat en op de achtergrond woning 4 gezien in oostelijke richting (rechts) d.d. 23 juli 1966.
(Foto's: R. Ankersmit)De bloementrein 4.4629 (Amsterdam CS - Bentheim), bestaande uit motorpost mP 3016 en een gesloten goederenwagen d.d. 23 juli 1966.
(Foto: R. Ankersmit)

Klik hier om de emplacementstekening van Almelo te openen.
Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Almelo bestond uit de posten T, I, II en IV.
In post T was een Siemens & Halske handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van dit toestel klik hier (bestandsgrootte 456 kB).
In de posten I, II en IV was een HSM handelinrichting geplaatst; voor een uitleg over de werking van deze toestellen klik hier (bestandsgrootte 456 kB).

Treinaankondiging in de wachtposten 3 en 4

De signalering voor de treinaankondiging wordt in werking gesteld:
  1. Voor treinen vanuit Almelo:

  2. Zodra in post IV het vertrekvenster in de velden 18, 19, 20, 21, 22 of 24 vrij wordt.

  3. Voor treinen uit de richting Borne:

De signalering voor de treinaankondiging kan in de normale stand worden teruggebracht door het drukken van de betreffende knop als het betreffende sein in de stand "stop" is teruggekomen resp. als de trein de geÔsoleerde spoorstaaf is overgereden.
Het drukken van de knop mag slechts geschieden als de trein de overweg is overgereden.

Vertrekseinlichten

Rechts van de sporen 13, 9 en 6 is een vertrekseinlicht geplaatst.
Wanneer ťťn van deze lichten brandt, mag de opzichter aannemen, dat hij van de sporen 11-15, 7-10 of 6 een trein naar Borne mag laten vertrekken.Post T


Post T stond op het perron bij km. 38.235.

     

De Siemens & Halske handelinrichting in post T d.d. 24 januari 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)
Tekening van de handelinrichting in post T.


De schakelaars I t/m VII dienen voor de bediening van de gele lampen bij de inrijseinen.


Post I


Post I stond aan de westzijde van het emplacement bij km. 37.578.
Vanuit deze post werd de overweg in de Aalderinkssingel d.m.v. een stelknoptoestel bediend.


Tekening van de handelinrichting en het stelknoptoestel in post I.
Post II


Post II stond ten westen van het perron bij km. 37.890.

     

          

De HSM handelinrichting model Caminada in post II d.d. 24 januari 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


     

Een detail van de handelinrichting model Caminada in post II d.d. 24 januari 1965.
Op de linker foto is het fabrieksplaatje zichtbaar.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


     

Een detail van de handelinrichting model Caminada in post II d.d. 24 januari 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)


          

De linialen aan de achterzijde van de handelinrichting in post II d.d. 24 januari 1965.
(Foto's: J.G.C. van de Meene)

Tekening van het bedieningstoestel in post I.
(Klik op de tekening voor een vergroting)
I.v.m. de zichtbaarheid van de opschriftplaatjes bij de trekkers wijkt de tekening op details af van de werkelijke situatiePost IV


Post IV stond aan de oostzijde van het emplacement bij km. 1.093.


Tekening van de handelinrichting in post IV.

Alle bedieningshandelingen worden hier beschreven (bestandsgrootte 3,09 mB).

Met ingang 24 november 1968 is de klassieke beveiliging te Almelo vervallen is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de CVL beveiliging bediend vanuit Hengelo.

Voor een beschrijving van de blokpost Almelo de Riet klik hier.
Voor een beschrijving van het station Vriezenveen klik hier.
Voor een beschrijving van het station Wierden klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen