Akkrum
Station Akkrum (Akm) is een station in Akkrum aan de spoorlijn Zwolle Leeuwarden bij km. 148.845. Het station werd geopend op 1 september 1868. Het eerste stationsgebouw was van het type "Waterstaat". Het tweede en huidige stationsgebouw werd in gebruik genomen in 1973 en werd ontworpen door NS-architect ir. Cees Douma.

    

Het emplacement in noordelijke richting (links) en in zuidelijke richting (rechts) d.d. 17 september 1977.
(Foto's: W. Vos)Het inrijbordes zijde Heerenveen d.d. 17 september 1977.
(Foto: W. Vos)

Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: De beveiliging van het station Akkrum bestond uit de posten T en I. In deze posten waren Siemens & Halske handelinrichtingen geplaatst.
Voor een uitleg over de werking van de geplaatste toestellen klik hier.


De emplacementstekening van AkkrumDe wissels 1,2 en 3 (zijde Heerenveen) werden i.v.m. de afstand tussen deze wissels en post T elektrisch bediend. Deze wissels werden omgelegd door het drukken van de knoppen en het daarna omleggen van de krukjes in de velden 1 of 5.
De stand van deze wissels wordt aangegeven door de venstertjes in de velden 2 of 7.
De controle op de juiste stand van deze wissels werd geregeld door spermagneten op de krukjes in de velden 10 en 11. Deze spermagneten werden geactiveerd door het drukken van de knoppen "v. Hr" of "n. Hr".
Als aan alle voorwaarden is voldaan gaat in de lampjes "v. Hr" of "n. Hr" groen licht branden en kan de rijweg worden ingesteld.

Als gevolg van het ongeval op 28 augustus 1979 op het baanvak Nijmegen - Wijchen werden met dienstorder 1848 van juni 1980 speciale borden ingevoerd ( de z.g. VS borden) waarmee de machinist werd gewaarschuwd dat hij "Verkeerd spoor" zou gaan rijden en dat hij in het bezit moest zijn van een lastgeving Verkeerd Spoor.
Doordat als gevolg van modernisering van de baanvakbeveiliging er steeds meer baanvakken van een linkerspoorbeveiliging werden voorzien en er dus steeds minder baanvakken zijn waar de machinisten van op het linkerspoor rijdende treinen in het bezit moeten zijn van een lastgeving Verkeerd Spoor, is er een grotere kans op vergissingen. Door de plaatsing van deze borden staat het voor de machinist duidelijk vast dat hij verkeerd spoor gaar rijden.
De VS borden zijn in Akkrum geplaatst en ingevoerd met ingang van 23 oktober 1981.


Post T
De handelinrichting in post T d.d. 17 september 1977.
(Foto: W. Vos)


             

De handelinrichting in post T d.d. 17 september 1977.
(Foto's: W. Vos)
Tekening van het toestel in post T.Alle bedieningshandelingen in post T worden hier beschreven. (bestandsgrootte 462 kB).


Post IPost I d.d. 17 september 1977.
(Foto: W. Vos)De handelinrichting in Post I d.d. 17 september 1977.
(Foto: W. Vos)Tekening van het toestel in post I.


      

De openstaande brug over de Boorne (links) en het brugslot (rechts) d.d. 17 september 1977.
(Foto's: W. Vos)

Alle bedieningshandelingen in post I worden hier beschreven. (bestandsgrootte 141 kB).

Met ingang van 4 december 1984 is de klassieke beveiliging vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Zwolle.

Voor een beschrijving van het station Grouw - Irnsum klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Deelbrug klik hier.


Terug naar Home Terug naar seinhuizen