AbcoudeHet station Abcoude is een spoorwegstation in de gemeente de Ronde Venen gelegen aan spoorlijn Amsterdam - Utrecht bij km. 10.725.
Gelijktijdig met de oplevering van de spoorlijn werd het station in Abcoude geopend op 18 december 1843 aan de zuid-oostzijde van Abcoude.


Het emplacement in noordelijke richting met links het stationsgebouw en op de achtergrond het seinhuis d.d. 12 november 1960. (Foto: R. Ankersmit)


     

Het emplacement in noordelijke richting (links) en de zuidzijde van het emplacement (rechts) d.d. 12 november 1960. (Foto's: R. Ankersmit)


Gebruikte afkortingen: Blokstelsels: Voor een uitleg over de werking van het geplaatste stelknoptoestel post T klik hier.

Tot 1973De emplacementstekening van Abcoude.

Stelknoptoestel

Post TPost T met het stationsgebouw d.d. 8 oktober 1959. (Foto: J.G.C. van de Meene)


      

Tekening van het stelknoptoestel voor de seinen en wissels (links) en de overwegen (rechts).Het stelknoptoestel was vrij standaard opgebouwd.
Een bijzonderheid waren de geplaatste noodknoppen. Deze noodknoppen dienden voor het vrijmaken van de vergrendeling van de overwegen bij een storing.

Van 1973 tot eind jaren zeventig

v-NX beveiliging

Post T      

Het emplacement te Abcoude in zuidelijke richting (links) en in noordelijke richting (rechts) d.d. 27 juli 1974 (Foto's: W. Vos)
De emplacementstekening van Abcoude na de ombouw.
Tekening van het V-NX-toestel.      

Het V-NX tableau te Abcoude d.d. 3 september 1975 (Foto's: W. Vos)Het station is begin 1973 ingrijpend verbouwd. Deze verbouwing omvatte ondermeer de aanleg van de inhaalsporen 1 en 5. Deze uitbreiding was noodzakelijk om een inhaalmogelijkheid te bieden omdat de inhaalmogelijkheden in Amsterdam - Amstel waren vervallen. Dit station was als gevolg van de aanleg van de Metrolijn zodanig aangepast dat de daar aanwezige inhaalsporen zijn vervallen.
Voor meer informatie over de verbouwing van het station Amsterdam - Amstel klik hier.

Bij de verbouwing van het station Abcoude is tevens de bestaande klassieke beveiliging vervangen door een V-NX beveiliging.
Het bedieningstoestel was geplaatst in het stationsgebouw. De aanwezige lichtseinen van het stelsel 1946 zijn vervangen door lichtseinen van het stelsel 1954.
De V-NX beveiliging is in dienst gesteld op 15 april 1973.
Erg bijzonder was het toestel niet al was het dat het het kleinste V-NX-toestel was. Er was een een beweegbare brug vandaar de rode knop van het bruggrendel. De brug werd ter plaatse bediend maar meestal niet vaker dan eenmaal per dag vanwege de drukte op de spoorlijn en het zeer beperkte scheepvaartverkeer.

Met ingang van 20 juni 1976 is de V-NX beveiliging te Abcoude vervallen en is de beveiliging van dit station een onderdeel geworden van de NX/CVL beveiliging bediend vanuit Amsterdam.

Voor een beschrijving van Duivendrecht Aansluiting klik hier.
Voor een beschrijving van het station Nieuwersluis - Loenen klik hier.

Terug naar Home Terug naar seinhuizen