Geluidsseinen

Verklaring van seinbeelden uitgebeeld door middel van geluid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van:
Seinbeeld
Omschrijving
Verklaring van het seinbeeld
Gegeven door de typhoon of fluit van tractievoertuigen

Een matige lange toon. Algemeen attentiesein: LET OP!

• • • • •

Vele korte tonen. Stoppen, gevaar.

— • •

Een matige lange toon gevolgd door twee korte tonen. Trein staat stil voor "stop" tonend sein.
Gegeven aan bedieningspersoneel.

— — — —

Vier matige lange tonen Sluit overweg en houdt deze gesloten.
Gegeven aan bedieningspersoneel.

Een korte toon. Matig remmen.
Gegeven door rangeerder aan de Machinist
Gegeven door machinist aan opdruk of andere machinist van de trein
Gegeven door machinist aan de remmers

• • •

Drie korte tonen Remmen vast
Gegeven door rangeerder aan de Machinist
Gegeven door machinist aan opdruk of andere machinist van de trein
Gegeven door machinist aan de remmers

— —

Twee matige lange tonen Remmen los
Gegeven door rangeerder aan de Machinist
Gegeven door machinist aan opdruk of andere machinist van de trein
Gegeven door machinist aan de remmers

— • —

Een matige lange toon gevolgd door een korte toon en een matige lange toon. Hoofdconducteur moet zich in verbinding stellen met de machinist.
Gegeven door de machinist.
Klokseinen tussen overwegwachtposten en seinposten.

Eenmaal een aantal klokslagen Trein in aantocht.
Op elke post is nader bepaald wanneer gegeven.

— —

Tweemaal het zelfde aantal klokslagen Trein in aantocht.
Op elke post is nader bepaald wanneer gegeven.

— — —

Driemaal het zelfde aantal klokslagen Rustsein.
Wekkerseinen tussen seinposten onderling.

— Staat voor een lange toon, 5 slagen aan de inductorkruk.
• Staat voor een korte toon, 1 slag aan de inductorkruk.

Een lange wekkertoon. Trein in aantocht.
Op elke post is nader bepaald wanneer gegeven.

— —

Twee lange wekkertonen. Trein in aantocht.
Op elke post is nader bepaald wanneer gegeven.

— — —

Drie lange wekkertonen. Rustsein.

— — — —

Vier lange wekkertonen. Herroepen.

— • —

Een lange gevolgt door een korte en een lange wekkertoon. Maak mij vrij.

• — •

Een korte gevolgt door een lange en een korte wekkertoon. Oproep op de bloktelefoon.

Een korte wekkertoon. Begrepen.

• •

Twee korte wekkertonen. Niet begrepen.

• • •

Drie korte wekkertonen. Wachten.
Geluidsignalen bij werkzaamheden door middel van een toeter.

• — •

Een lange toon. Trein in aantocht op het nevenspoor.
Vervangen door het sein hieronder

Een lange toon. Trein in aantocht op het nevenspoor vanwaar men zich bevindt.

— • —

Een lange toon gevolgt door een korte en een lange toon. Trein in aantocht op het spoor waarop men zich bevindt.

Een korte toon. Werkzaamheden kunnen hervat worden.

• • • • •

Meerdere korte tonen. Gevaar.
Gegeven door bevoegd personeel door middel van een mondfluit.

• —

Een korte toon gevolgt door een matige lange toon. Vertrekken
Gegeven door bevoegt personeel aan de machinist.

Een matige lange toon. Rijden Van de seingever af.

— —

Twee matige lange tonen. Rijden naar de seingever toe.

— • •

Een lange matige toon gevolgt door twee korte tonen. Afstoten. Handsein moet ook getoond worden

• • •

Drie korte tonen. Stoppen.

• •

Twee korte tonen. Langzaam. Sein wordt eventueel herhaaldelijk gegeven tot snelheid is bereikt Sein vervallen. Onderstaande is de latere betekenis

• •

Twee korte tonen. Bijdrukken om af of aan te koppelen makkelijk te maken.
Remproefseinen gegeven door met de hamer op de buffers te slaan.

× × ×

Drie slagen. Remmen vast.

× ×

Twee slagen. Remmen los.

×

Een slag. Remproef geslaagd. / Remmen in orde.
Knalseinen

¤

Een of meerdere harde knallen Gevaar, direct stoppen.
Laatste bijgewerkt: 7-4-2009
terug naar de homepage Seinenboek