Overige borden

Verklaring van seinbeelden uitgebeeld door middel van borden.
Seinbeeld
Omschrijving
Verklaring van het seinbeeld
Blauw rechthoekig bord, waarop met wit een letter of een romeins cijfer. Naam van een bedieningspost.
 • T: Staat voor treindienstleider of blokpost. De T is oorspronkelijk afgeleid van telegraaf.
 • I, II, III, IV enz. staat voor seinhuis onder een treindienstleider post.
 • A, B, C, H enz. staat voor een seinhuis onder een treindienstleider post.
 • Een combinatie van letters staat voor de verkorting van een station of blokpostlocatie.
 • Wit rechtopstaande rechthoek, waarop een zwarte "S". Verkenbord. Station of halte op 450m. genaderd.
  Een vierkant, zwart omrand wit bord, waarop in zwart het opschrift "VS". Het bord mag slechts voorbijgereden worden als de machinist in het bezit is van een geldige lastgeving VS voor het betrokken spoor. Bord staat links van het spoor. VS staat voor verkeerd spoor. Tegen de normale rijrichting in. Beveiliging kunnen voor deze richting niet goed werken (AHOB, AKI). Een lastgeving VS is geeft een kaart weer van de af te leggen route met bijzonderheden zoals stoppen bij overwegen en bediende seinen.
  Een rechthoekig wit bord, waarop een verticale zwarte streep. Door het onderste gedeelte daarvan een horizontale zwarte lijn. Onder het bord is een opschriftbord aangebracht waarop de aanduiding van het blok, dan wel e verkorte naam van het station achter het bord voorkomt. Stop voor het bord, tenzij van de baanvakleider of treindienstleider toestemming is verkregen het bord voorbij te rijden.
  - Een liggend rechthoekig wit bord, waarop een aantal zwarte cijfers. Het cijfer achter de komma is kleiner dan de/het cijfer(s) voor de komma.
  - Een liggend rechthoekig blauw bord, waarop een wit getal.
  - Hectormeterpaaltje nieuw model. Cijfers voor de komma zijn kilometers, cijfers achter de komma hectometers. Bij hele kilometers worden hectometers niet weergegeven.
  - Kilometeraanduiding oud model. Alleen de hele kilometers werden weergegeven.
  Een rond wit bord met zwarte rand waarop het opschrift: "Einde aut.blok". Einde van een automatisch blok (baanvak). Volgend sein is een bediend sein.
  Een rond wit bord met zwarte rand waarop het opschriften:
  - "Straal des boogs" (Boogstraal)
  - "Ontw. lang" (Ontwikkelde lengte)
  - "Rechte strekke" of "Regt gedte" (Rechte stuk, Recht gedeelte)
  Tangent palen worden geplaatst bij de beginpunten der bogen, en geven aan, den straal van den boog met zijn onwikkelde lengte en de lengte van het rechte gedeelte, waarbij de boog aansluit.
  Het bord staat aan het begin van een bocht. Als voorbeeld:
  Boog met een straal van 500 meter en een lengte van 300 meter. Het rechte deel achter de boog is 1020 meter lang tot de volgende bocht.
  Laatste bijgewerkt: 8-9-2010
  terug naar de homepage Seinenboek