Uniformen en petten


Bij de Nederlandse spoorwegen droeg het personeel uniformen en petten. Deze petten en soms ook de uniformen gaven aan welke functie de betreffende medewerker had. Voor somige functies waren er zelfs apparte petten voor kantoor en perron. Zodra een medewerker dus van kantoor naar het perron ging wisselde hij van pet. Een aantal functies hadden meerdere petten.
Binnen een functie waren ook weer rangen. Zo kon het zijn dat een seinhuiswachter van een klein station een andere pet dan die van een groot station. Voor de meest uiteenlopende functies was er wel een uniformpet.

Wij beschrijven hier de petten in de jaren vijftig die van toepassing zijn op functies die te maken hadden met klassieke beveiliging.


Pet (binnendienst)
Pet buitendienst
(Indien van toepassing)
Uniform
Functie(s)
Seinwezen functies.
Treindienstleider
Model 16a en 16B
Perronopzichter
Model 17a en 17B
n.v.t.
Hoofdseinhuiswachter
Model 35
n.v.t.
- Seinhuiswachter
- Brugwachter
- Haltewachter
Model 40
n.v.t.
- Seinhuiswachter
- Brugwachter
- Haltewachter
- Blokwachter
- Overwegwachter
Model 42
n.v.t.
Overwegwachter
Model 45
n.v.t.
Ploegbaas seinwezen
Model 29
n.v.t.
(Aspirant)Seinwerker
Model 58
n.v.t.
Monteur seinwerker:
- Bankwerker seinwerker
- Voorman seinwerker
- Zelfstandig seinwerker
Model 57
Overige functies die in aanraking kwamen met klassieke beveiliging.
n.v.t.
Rangeerder
Model 39
n.v.t.
Voorman rangeerder
Model 37
n.v.t.
Machinist
Model 62
n.v.t.
Machinist ET-bevoegd
Model 61
n.v.t.
Rangeermachinist
Model 66
n.v.t.
- Aspirant machinist
- Stoker
Model 69
n.v.t.
Hoofdconducteur
Model 31
Laatste bijgewerkt: 10-8-2016
Terug naar Home Terug naar Uitleg