Rijwegen instellenNu gaan we het hebben over het bedienen van het toestel. Onder het item Film kan worden gekeken naar een film gemaakt op een enkele post. Een vernieuwde versie met meerdere posten is nog in de maak. Op een film zie je niet altijd alles. Vandaar dat we nu gaan uitleggen hoe het er op een seinhuis aan toe gaat.
De verschillende onderdelen van het seinhuis zijn al besproken (of worden nog besproken). Hier zullen we niet verder op ingaan.

Taakverdeling en begrippen binnen de treindienst

Treindienstleider
Degene die belast is met het nemen van maatregelen ter verzekering van een veilige en geregelde treinenloop en het gene wat daar mee verband houdt. Hij/zij is de chef over de neven-seinhuizen die onder zijn gebied horen. Hij is ook degene die contact houdt met machinisten. Ook geeft hij/zij, indien de gelegenheid daarvoor is, informatie aan reizigers.

Perronchef / Perronopzichter
Hij is degene die de treindienstleider bijstaat door onder andere te helpen bij de vertrekprocedure. Ook geeft hij reizigers informatie en houdt toezicht op zijn aangewezen perrons. Indien een treindienstleider uitvalt zal hij ook optreden als zijn plaatsvervanger tot er een nieuwe treindienstleider is.

Seinhuiswachter
Degene die de nevenpost bemant of op post T de treindienstleider helpt bij het instellen van rijwegen. Hij/zij staat direct onder leiding van de treindienstleider (of diens vervanger). Hij/zij draagt zorg voor zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied van het betreffende seinhuis waar hij/zij dienst doet. Uiteraard is hij/zij belast met het bedienen van de inrichtingen welke tot zijn/haar verantwoordelijkheidsgebied liggen. Daar wordt onder verstaan: De bloktoestellen, eventuele windwerken en bedieningskasten alsmede de communicatie.

Machinist
Degene die belast is met het rijden van een aan hem/haar toegekende locomotief of treinstel.

Trein
Een of meerdere gekoppelde treinstellen dan wel een locomotief eventueel met daar aangekoppelde wagens of rijtuigen. Een trein is voorzien van een front- en sluitsein en rijdt van station naar station.

Rangeerdeel
Een of meerdere gekoppelde treinstellen dan wel een locomotief eventueel met daar aangekoppelde wagens of rijtuigen dat zich alleen verplaatst binnen een emplacement van spoor naar spoor. Verder toont deze een brandend wit licht op zowel de voor- als achterkant van de bediende locomotief of het treinstel.De rijweg.

Als voorbeeld nemen we een trein welke op station Wijlre op spoor 1 staat. Deze wil graag naar Simpelveld waar deze moet binnenkomen op spoor 2.
Even tussendoor: Dit is een veel ingestelde rijweg bij de ZLSM als alle seinhuizen zijn bemand. Deze rijweg is dus live mee te maken zowel in de trein als op de seinhuizen.
Het gehele gebeuren wat hieronder staat beschreven heeft ongeveer een tijdsduur van een half uur.
De betrokken seinhuizen zijn Post T Wijlre, Post II Simpelveld en Post T Simpelveld.

Post T Wijlre


Op de tekening is het toestel van Post T te Wijlre te zien na het instellen van de rijweg.
De ingestelde rijweg gezien op een emplacementstekening. De groene lijn geeft de rijweg weer.


Post II SimpelveldOp de tekening is het toestel van Post II in Simpelveld te zien na het instellen van de rijweg.
De ingestelde rijweg gezien op een emplacementstekening. De groene lijn geeft de rijweg van de trein weer. De oranje lijn geeft ook de rijweg van de trein weer doch het laatste stuk voordat deze voor de paal loopt (stop tonend sein tegenkomt)


Post T Simpelveld


Op de tekening is het toestel van Post T te Simpelveld te zien na het instellen van de rijweg.
Noot: De vensters Blok naar Spv, Voorbijgang bij Spv en Enkelspoor Spv zijn op deze tekening niet in dienst. Deze worden gebruikt als Post T in Wijlre uitgeschakeld is. Dan worden de blokvensters vanuit Post T bediend.


Het ziet er ingewikkeld uit. Als de wachter het niet meer weet heeft hij/zij altijd een handleiding wat hij/zij moet doen voor het instellen en afbreken van een rijweg. (schema/tabel). Verder heeft een vertrekprocedure en een aankomstprocedure altijd een aantal dezelfde kenmerken. Zo is er altijd een heen en weer controle van beide posten waar de trein heen gaat en vandaan komt (in dit geval Post T Wijlre met post II en Post II met post T). Vergelijk het maar met het huidige automatisch blokstelsel. Het kijkt altijd wat er met het volgende blok aan de hand is voor het vrijgeeft.
Blokstelsels zullen nog een keer apart worden besproken. Duidelijk is ook de functie van het venster, namelijk een blokslot. Zonder een vrij venster, gegeven door de volgende post, kan men in principe geen trein in die richting sturen.


Terug naar Home Terug naar UitlegNaar seinhuizen