Blokstelsels

Relaisblokstelsel A


Relaisblokstelsel A in functie te Maastricht Boschpoort post T. (Foto: J.C.G v. d. Meene)
Algemeen
Blokstelsel A is uitgevonden voor enkelsporige baanvakken eind negentiende eeuw. Met de komst van stelknoptoestellen stond de blokkast een beetje in de weg. En vaak werd deze er los neergezet en nam dus extra ruimte in. De relaistechniek deed langzaam haar intrede en werd gezocht naar een schakeling in de relaistechniek. Dit resulteerde in Relaisblokstelsel A.
In plaats van bloksloten kwamen er relais met meldvenstertjes. In plaats van venstertjes konden er ook lampjes zitten. Dit omdat in sommige gevallen de relais in een andere kast zaten. Dit kwam o.a. voor bij Bauman-toestellen.


Relaisblokstelsel A met lampen te Maastricht Boschpoort. (Foto: J.C.G. v. d. Meene)Relaisblokstelsel A met lampen te Watergraafsmeer post I d.d. 28 september 1981 (Foto: W. Vos)
Relaisblokstelsel AKoppeling.
Relaisblokstelsel A was bedoeld voor seinhuizen waarin stelknop- en Bauman toestellen waren geplaatst. Toch kwam de combinatie van conventioneel bloktoestel met relaisblokstelsel A ook voor.
De koppeling met VES en Bauman toestellen vond plaats d.m.v relaiscontacten in de sperren van de seinknoppen. De koppeling met bloktoestellen was meestal via een contact in het blokvenster welke zelf ontblokt werd of via een sper op de as van het krukje.

Onderdelen
Ook relaisblokstelsel A had vaste onderdelen. Een aantal kwam met benaming en funtie overeen met blokstelsel A. We zien de volgende onderdelen: