De linealenkast HSM


De linialenkast van het bloktoestel van post T te Hoorn Tramstation.Onderdelen van de linialenkast. HSM

Algemeen
Een kast kan men het niet echt noemen aangezien het geheel open is. De linealenkast HSM kwam bij NS in diverse maten voor. Het was de totale lengte van het toestel of wat voor die liniaal nodig was. Ook het aantal linialen kon varieren tot een maximum van 60 linialen. De "kast" hing op z'n kant achter de handels en was via stangen verbonden met de handels en trekkers.

De linealenkast bestaat uit de volgende onderdelen:De trekkerlade


De trekkerlade van voren gezien.Een uitleg over de opschriften m.b.t. de trekkerlade.
Nabij de trekker is een opschriftplaatje geplaatst. In de jaren dat deze nog van brons waren stond er alleen de functie op en waren ze bevestigd op de houten lat onder de trekkerlade. Later zijn ze hoger komen te hangen en waren ze hetzelfde als de opschriften van de vensters.
Op de plaatjes staan diverse oplopende cijfers vermeld. Deze zijn zwart, rood en groen van kleur. Deze geven de veldnummers weer waarvan een handel omlaag (abnormaal) gelegd moet worden (rood cijfer) of waar een handel omhoog moet liggen (normaal; zwart weergegeven).
De groene cijfers hebben betrekking op een trekker dat moet zijn bediend voordat men een ander krukje kan bedienen.
Verder staat natuurlijk de functie weergegeven.

De trekkers konden uitgetrokken worden voor een bepaalde ontgrendeling of vergrendeling. een stang stond de trekker in verbinding met een vertikale as aan de achterzijde. Deze liep over de linialen waardoor er diverse koppelingen ontstonden. Koppelingen met vensters in de blokkast en de linialenkast liepen ook via de trekkers. Wanneer een venster vrij kwam dan sprong een pal omhoog waardoor de trekker, mits de linalenkast dit toeliet, vrij kon worden bewogen.

De Linealenkast


Een detailopname van een deel van een linialenkast. Zichtbaar zijn de assen van de trekkers en de linialen met de koppelingen.De linealenkast is het gedeelte alles met elkaar gekoppelt is. Van de trekkerlade kwamen assen welke via vleugels verbindingen met de linialen vormde. Vanaf de handels kwamen pennen die via draaiende verticale hoekijzers gekoppeld zijn via nokken op de linialen. Ligt een handel verkeerd dan is het hoekijzer verdraaid en kan de gekoppelde liniaal niet worden bewogen.


Een detailopname van de koppelingen met de linialen en de handels. Duidelijk zichtbaar de hoekijzers. Ongeveer op het midden van de foto van links naar rechts zijn nde veren zichtbaar waardoor de assen lopen van de handels naar de hoekijzers.Wanneer onderhoud nodig was in een linialenkast, gebeurde dit vaak s nachts of als er geen treinen reden. Men kon dan namelijk alles vaak onterecht bedienen, wat uiteraard zeer gevaarlijk was.


Electrische contacten aan de achterzijde van de trekkerlade. De contacten worden bediend via de vertikale assen door zowel een liniaal als direct via een trekker.
terug naar Home terug naar Uitleg