NX met electronische bediening / EBP


In de tweede helft van de vorige eeuw bestond de emplacementsbeveiliging voornamelijk uit relaisschakelingen. Een deel van deze relaisschakelingen was voor de signalering, de rijweglogica en dergelijke (J-relais), het andere gedeelte voor de daadwerkelijke beveiliging (B-relais). De daadwerkelijke beveiliging controleert op spoorbezetting, wisselstanden, rijwegcontrole en is volledig fail-safe. Fail-safe wil zeggen dat er bij storingen e.d. geen onveilige situatie ontstaat.

De 'NX met electronische bediening' of 'EBP (Electronische BedienPost)' vervangt alleen de relais van de niet-veiligheidcircuits (J-relais) en bestaat uit geprogrammeerde electronica. Het veiligheidsgedeelte wordt nog steeds met behulp van relais (B-relais) uitgevoerd. Voor de treindienstleider zijn één of meerdere monitoren aanwezig voor de signalering.
Naast de monitoren werd in een aantal gevallen een Integra kijktableau toegepast.


Het interieur van de EBP post te Alkmaar.
(Foto I. Vaes)


     

     

Het interieur van de EBP post te Alkmaar.
Boven de werkplekken en onder het Integra kijktableau (links Uitgeest en rechts Alkmaar).
(Foto's W. Vos)In plaats van het instellen van rijwegen met behulp van knoppen zoals bijvoorbeeld bij een NX bedieningstoestel, worden bij EBP rijwegen ingesteld met behulp van een normaal toetsenbord. Dit toetsenbord is echter iets aangepast. Het grote verschil met een normaal toetsenbord wat u nu voor u hebt liggen, is dat op de plek boven het nummerieke gedeelte de toetsen N, ROZ, A en H zijn geplaatst. Deze dienen voor de rijweg instelling. N voor een normale rijweg, ROZ (was BS, bezet spoor) voor rijweg Rijden Op Zicht, A voor rijwegen met automatische seinbediening en H voor herroepen.

Rijweginstelling wordt als volgt gedaan: -begin- -eind- (DW -nummer-) -seinbediening- (-stop/door-)
  1. begin-spoornumer van maximaal 4 cijfers en/ of letters (vergelijkbaar met beginknop van NX)
  2. eind-spoornumer van maximaal 4 cijfers en/ of letters (vergelijkbaar met eindknop van NX)
  3. (DW -nummer-) hier kan gekozen worden uit alternatieve rijwegen naar het betreffende 'eindspoor'
  4. seinbediening N, A of ROZ. Dit zoals eerder is beschreven
  5. (-stop/door-) Dit is voor de stop door schakelingen. In het geval dat deze er zijn kunnen maximaal 4 D's (door) of S'n (stop) worden opgegeven

Het herroepen vindt in dit geval niet plaats door na de toets 'H" de rijweg op te geven maar het seinnummer. Voor het apart bedienen van wissels, het vrijgeven van wissel- en bruggrendels, inschakelen van stopplaatsseinen, wisselverwarming, rijrichtingkering, seinverlichting hoog/ laag, moet gebruik gemaakt worden van de functie individuele bediening.
De laatste belangrijke funtie is de 'verhinderen bediening' (VHB), hiermee kunnen seinen en wissels voor bediening verhinderd worden. Op de tableaux werd dit opgelost door de zogenaamde 'gevaartekens' op de knoppen te plaatsen. Dit is dus de electronische variant hierop.

In het hiervolgende PDF bestand worden alle mogelijkheden en bedieningshandelingen van de EBP beveiliging uitgebreid besproken; klik hier om het bestand te openen.

terug naar Home terug naar Uitleg