Zwolle

Uit de verzameling van W. Vos.
De zwart-wit foto's zijn gemaakt eind jaren zeventig.

De beveiliging van Zwolle

Het station Zwolle bestaat uit twee gedeelten namelijk het reizigersstation met de sporen bij de werkplaats en de goederensporen en het rangeerstation langs de lijn naar Amersfoort.
Ook voor de beveiliging is het station in twee gedeeltes te splitsen. Het reizigersstation met de posten T, II, III, IV, V en wachtpost 60 en het rangeerstation met de posten A (T), B, P en enkle wisselposten.
De beide beveiligingen zijn mechanisch met Siemens- Halske toestellen. De aansluitende baanvakken hebben automatisch blokstelsel, behalve de lijnen naar Heino en Kampen, die blokstelsel A hebben.

Onderstaande volgt een beknopte uiteenzetting van de twee beveiligingen.

Rangeerstation
De posten A en B zijn blokposten van blokstelsel III op de sporen naar Hattemerbroek. Post B heeft automatisch blokstelsel richting Hattemerbroek.
De seinen bij post B zijn lichtseinen van het stelsel 1946 en het sein richting Zwolle bij post A is een lichtsein van het stelsel 1954. De overige seinen zijn armseinen.
De hoofdsporen tussen Zwolle en Zwolle Rangeerstation hebben blokstelsel III, het goederenspoor heeft blokstelsel A en de verbindingsbaan tussen het rangeerstation en Zwolle post V heeft blokstelsel III.
Post A ligt bij de overweg Lureweg en post B ligt ter hoogte van de rangeerheuvel.
De posten B en P moeten meewerken bij aankomst op de goederensporen bij post A. Voor de aankomst op de goederensporen uit de richting Hattemerbroek geeft post A een aankomstvenster aan post B.
Meer details worden bij de foto's besproken.

Reizigersstation

De beveiliging van het reizigersstation bestaat uit de volgende posten:

Post T geeft een aankomstvenster aan post II voor de treinen uit Kampen, Hattemerbroek en Zwolle Rangeerstation. Voor de treinen uit de richtingen Herfte, Heino en Wijhe geeft T aankomstvensters aan III en V. Voor treinen naar de goederensporen geeft IV een treinrichtingsvenster aan T waarna T een aankomstvenster aan V geeft. Post V krijgt ook een aankomstvenster van T voor de treinen naar de verbindingsbaan.
Voor vertrekkende treinen is geen medewerking van post T nodig.
De posten II en V krijgen van T toestemming voor het geven van enkelspoorvensters aan Kampen, Zwolle Rangeerstation en Heino.
Verdere details worden bij de foto's besproken.
kZl_e

Een laag Vaantje te Zwolle.

kZl_f

Twee uitrijseinen te Zwolle.

kZl_g

Een hoge variant van een Vaantje.

kZl_h

Twee verkorte uitrijseinen met daarbij horende Vaantjes.

kZl_b

Diverse armseinen te Zwolle.

kZl_c

Een gecombineerdsein met er naast een rangeersein (Snoekebek).

kZl_d

Een gecombineerdsein met er naast een rangeersein (Snoekebek).

kZlV_b

Lichtseinen stelsel '46 bij post V te Zwolle.

kZl_a

Post A Zwolle Rangeerstation.

     
     
kZlT_a

Deel van het bloktoestel van post T te Zwolle.

     
     
kZlII-_g

Een deel van het bloktoestel van post II te Zwolle.

kZlII-_h

Meest linker deel van de linialenkast van het bloktoestel van post II te Zwolle.

kZlII_a

Overzichtsfoto van het bloktoestel van post II te Zwolle.

kZlII_c

Het rechter deel van het bloktoestel van post II te Zwolle.

KZlII_d

Deel van het bloktoestel van post II te Zwolle.

kZlII_e

Deel van de linker blokkast van het bloktoestel van post II te Zwolle.

kZlII_f

Detail van het bloktoestel van post II te Zwolle.

 
     
kZlIII_a

Post III te Zwolle

kZlIII_b

De schijvenkelder van post III te Zwolle. Zichtbaar zijn de kettingen en draden tussen de handels van het toestel en de schijven op de bodem van de kelder.

kZlIII_c

Overzichtsfoto van het bloktoestel van post III te Zwolle.

kZlIII_d

Een deel van het bloktoestel van post III te Zwolle.

kZlIII_e

Deel van het bloktoestel van post III te Zwolle.

kZlIII_f

Deel van het bloktoestel van post III te Zwolle.

kZlIII_g

Het meest rechter deel van het bloktoestel van post III te Zwolle.

kZlIII_h

Middelste deel van het bloktoestel van post III te Zwolle.

kZlIII_i

Deel van het bloktoestel van post III te Zwolle.

kZlIII_j

Het meest linkerdeel van de linialenkast van het bloktoestel van post III te Zwolle.

   
     
kZlV_a

Zwolle post V.

kZlV_c

Overzichtsfoto van het bloktoestel van post V te Zwolle.

kZlV_d

Detail van het bloktoestel van post V te Zwolle.

kZlV_e

Deel van het bloktoestel van post V te Zwolle.

kZlV_f

Detail van het bloktoestel van post V te Zwolle. De vierkante kast bevat drie melders die aangeven dat de nabije wachtposten meewerken. (overwegen hebben gesloten.)

kZlV_g

Deel van het bloktoestel van post V te Zwolle.

kZlV_h

Deel van het bloktoestel van post V te Zwolle.

kZlV_i

Diverse melders op post V te Zwolle. Melders hebben diverse functies.

     
kZlrA_a

De blokkast van het bloktoestel van post A te Zwolle rangeerstation.

kZlrA_b

Het rechter deel van het bloktoestel van post A te Zwolle rangeerstation.

kZlrA_c

Detailopname van de blokkast van het bloktoestel van post A te Zwolle rangeerstation.

 
     
kZlrB_a

Melders van de blokbezettingen rond post B te Zwolle rangeerstation.

kZlrB_b

Het linker deel van het bloktoestel van post B te Zwolle rangeerstation.

   
       
Van post IV en P en de wisselposten zijn helaas geen foto's beschikbaar.    Laatste wijziging: 7-4-2010

terug naar de homepage terug naar foto's