Rotterdam Zuid Goederen


De zwart-wit foto's zijn gemaakt door W. Vos in de jaren zeventig en de kleurenfoto's door H. Scherpenhuizen en J.G.C. van de Meene.
Rotterdam Zuid Goederen was een belangrijk goederenstation tot de komst van Kijfhoek een paar kilometer verderop. De meeste goederentreinen met bestemmingen en vertrek uit de omgeving van Rotterdam kwamen hier samen om uitgerangeerd te worden. Hiervoor had men de beschikking over vroeger twee later één heuvelspoor.
Rotterdam Zuid Goederen kon worden verdeeld in twee stukken. Het goederenstation en Rotterdam Stadion. Bij de het goederenstation hoorden post T, I, II, III en IV. Bij Stadion hoorden T1 en V. De laatste twee waren uitschakelbaar voor als het minder druk was op de hoofdbaan tussen Barendrecht en Rotterdam CS.
De posten lagen ongeveer op de volgende locaties:
In 1982 ging de klassieke beveiliging uit dienst met de komst van de NX beveiliging. Tevens werd het emplacement vereenvoudigd. De functie van Rotterdam Zuid Goederen werd toen overgenomen door Kijfhoek.

RtzgVI_j

Een gecombineerde seinpaal uit de stand stop geeft aan dat het volgende sein ook uit de stand stop is.

Rtzg_b

Gecombineerde seinpalen op de achtergrond uitgevoerd als vertakkingssein door de toevoeging van een "koeienkop" Door de bovenleiding was het voor de zichtbaarheid beter om extra lange seinpalen te gebruiken.

Rtzg_d

Een hoofdseinpaal en een rangeerseinpaal.

Rtzg_g

Een modernere variant van vertakkingsseinen was een enkel sein met een "koeienkop".
Links op de achtergrond staat post I.

Rtzg_h

Enkele seinen te Rotterdam Zuid Goederen.

Rtzg_i

Een vertakkingsein te Rotterdam Zuid Goederen.
Dit sein gaf aan of een trein naar Barendrecht (linker arm) of Waalhaven (Rechter arm) ging.

Rtzg_e

Een vertakkingssein te Rotterdam-Zuid-Goederen in de stand stop. Het sein tond in de hoofdsporen richting Rotterdam CS.

Rtzg_f

Een vertakkingssein te Rotterdam-Zuid-Goederen uit de stand stop. Het sein geeft aan dat het volgende sein ook gepasseerd mag worden.

Rtzg_z

Het inrijbordessein te Rotterdam-Zuid-Goederen zijde Rotterdam CS uit de stand stop.

Rtzg_a

Een rangeerseinpaal (Snoekebek) te Rotterdam-Zuid-Goederen.

Rtzg_c

Het inrijbordessein te Rotterdam-Zuid-Goederen zijde Rotterdam CS. Het sein geeft aan dat het volgende sein ook gepasseerd mag worden.

       
       
PostTRtzg

Post T te Rotterdam Zuid Goederenstation.
(Foto H. Scherpenhuizen)

RtzgT_a

Het stelknoptoestel en blokkast van post T te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgT_b

Het stelknoptoestel van post T te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgT_e

De blokkast van post T te Rotterdam Zuid Goederen voor de koppeling met post I. Duidelijk is te zien dat het toestel propvol zat.

RtzgT_c

Sleutels vergrendeld in de linialenkast van post T te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgT_d

"Trein binnen" melders op het stelknoptoestel van post T te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgT_f

Een detailopname van de blokkast van post T te Rotterdam Zuid Goederen.
De bovenvensters hadden een afwijkende bediening om vergissing bij het geven van een venster te voorkomen.

       
       
RtzgI_b

Post I te Rotterdam Zuid Goederenstation.

RtzgI_a

Het bloktoestel van post I te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgI_f

De linker blokkast van post I te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgI_h

De linker blokkast van post I te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgI_e

Krukjes voor electrische wisselbediening op post I te Rotterdam Zuid Goederen. De pijl geeft aan welke stand naar een bovenleidingloos spoor voert. Deze pijl is wit op een blauwe cirkel. Ook handels kennen deze pijl.

RtzgI_g

Signaleringslampjes boven de wisselkrukjes ten behoeve van de wisselstanden en vergrendelingen van post I te Rotterdam Zuid Goederen.

       
       
RtzgII_a

Post II te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgII_c

Het bloktoestel van post II te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgI_d

De linker blokkast van post II te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgI_c

Het middelste blokkastje van post II te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgII_d

De rechter blokkast van post II te Rotterdam Zuid Goederen.

       
RtzgIII_a

Post III te Rotterdam-Zuid- Goederen.

RtzgIII_b

Overzicht van het bloktoestel van post III te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgIII_c

Naast een bloktoestel stond er ook een heuveltoestel van post III te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgIII_d

De meest linker blokkast van post III te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgIII_e

De middelste blokkast van post III te Rotterdam Zuid Goederen. De gelijkstroomvensters waren koppelingen met het stelknoptoestel van post T

RtzgIII_f

VES-relais met meldvensters t.b.v. opdrachten van post T op post III te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgIII_g

Koppelingen met gelijkstroomvensters tussen post III en T te Rotterdam Zuid Goederen.

     
       
RtzgIV_a

Post IV te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgIV_b

Het bloktoestel van post IV te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgIV_c

De linker blokkast van post IV te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgIV_d

De rechter blokkast van post IV te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgIV_e

Opdrachtvenstertjes met er onder vermoedelijk apparatuur van de praatpaaltjes langs het spoor op post IV te Rotterdam Zuid Goederen.

RtzgIV_f

Een afwijkende manier voor het bedienen
van een tweetal wissels.
Het krukje diende voor het omleggen.
Er boven zitten lampjes met de standmelding
en de melding of het wissel bedienbaar was.

       
 
1
       
RtzgVI_a

Post T1 te Rotterdam Zuid Goederen
(Rotterdam Stadion).
Het bijbehorende station draagt de naam
Rotterdam Stadion (zie opschrift seinhuis).
De post was uitschakelbaar.

vdM41164

Post T1 te Rotterdam Zuid Goederen
(Rotterdam Stadion).
(Foto J.G.C. van de Meene)

PostT1.Rtzg.1978

De handelinriching S & H in post T1.
(Foto H. Scherpenhuizen)

Post.T1.Rtzg.1978.2

De handelinriching S & H in post T1.
(Foto H. Scherpenhuizen)

       
       
PostVRtzg

Post V te Rotterdam Zuid Goederen
(Rotterdam Stadion).
De post was uitschakelbaar.
(Foto H. Scherpenhuizen)

RtzgVI_b

De handelinriching S & H in post V te
Rotterdam Zuid Goederen.

PostV.Rtzg

De handelinriching S & H in post V te
Rotterdam Zuid Goederen.
(Foto H. Scherpenhuizen)

       Laatste wijziging: 27-9-2015

terug naar de homepage terug naar foto's