Het station Salzgitter - Ringelheim.

Dit station ligt aan de spoorlijnen Goslar = Hildesheim bij km. 75,400 en Braunschweig Hbf = Kreiensen bij km. 64,204.

Alle foto's zijn gemaakt op 19 augustus 2022 en in september 2023 door Peter-Paul van Birgelen en Wim Vos.
De tekst bij de foto's en de overige aanvullingen die zijn toegevoegd n.a.v. ons bezoek in september 2023 zijn in blauw weergeven.

De beveiliging van dit station wordt bediend vanuit de stellwerken Rwf en Ro; het stellwerk Rwf staat midden op het emplacement en het stellwerk Ro staat aan de oostzijde van het emplacement.
In de beide posten is een handelinrichting type Einheit geplaatst.


Het sporenplan van Salzgitter - Ringelheim.


DSCN2788

De kruising van twee treinen richting Braunschweig Hbf (rechts) en Kreiensen (links).
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2789

Het vertrek van de trein richting Kreiensen.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4794

De westzijde van het emplacement gezien
in westelijke richting.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4795

Het "lage" uitrijsein P7.
Dit sein is verlaagd in verband met zichtbaarheid door het viaduct.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)

De hierboven geplaatste foto's zijn gemaakt vanaf het viaduct in de Haverlahstraße.

DSCN2786

De sporen 1 en 2 gezien in westelijke richting met op de achtergrond het "lage" uitrijsein P2.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4791

De sporen 1 en 2 gezien in westelijke richting met op de achtergrond het "lage" uitrijsein P2.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2790

De sporen 6 en 7 gezien in oostelijke richting met op de voorgrond het stellwerk Rwf
en op de achtergrond het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2791

De sporen 1 en 2 gezien in oostelijke richting met op de voorgrond het stellwerk Rwf
en op de achtergrond het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)


IMG_4790

De sporen 1 en 2 gezien in oostelijke richting.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4785

De sporen 1 en 2 gezien in westelijke richting.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2783

Het emplacement in oostelijke richting gezien
vanuit het stellwerk Rwf.
(foto: Peter-Paul van Birgeleng)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2785

De oostzijde van het emplacement met op de
achtergrond het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN2784

Het stellwerk Rwf.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4787

Het stellwerk Rwf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4788

Het stellwerk Rwf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk Rwf

IMG_4769

De handelinrichting type Einheit in het stellwerk Rwf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2776

De handelinrichting type Einheit in het stellwerk Rwf.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4775

De handelinrichting type Einheit in het stellwerk Rwf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4778

De handelinrichting type Einheit in het stellwerk Rwf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)


IMG_4770

De blauwe wissel- en grendels en de rode seinhandels in het stellwerk Rwf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4771

Van links naar rechts:
De twee windes voor de bediening van de inrijseinen A en B, de vier seinhandels voor de bediening van de uitrijseinen P2, P5, P6 en P7 en drie wisselhandels.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2777

Een close-up van de twee windes voor de bediening van de inrijseinen A en B,
de vier seinhandels voor de bediening van de uitrijseinen P2, P5, P6 en P7
in het stellwerk Rwf.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN2778

De twee blokkasten in het stellwerk Rwf.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2780

Een close-up van de "grote" blokkast in het stellwerk Rwf.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4773

De "grote" blokkast in het stellwerk Rwf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)


IMG_4772

De "kleine" blokkast in het stellwerk Rwf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4774

De "kleine" blokkast in het stellwerk Rwf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)


IMG_4777

De "kerstboom" met een groot aantal signaleringslampjes
en drukknoppen in het stellwerk Rwf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4783

Het kastje met de signaleringslampjes en de drukknop voor het geven
van de erlaubnis aan het stellwerk Ro.
De blokvensters voor het enkelsporige baanvak richting Salzgitter - Drütte
zijn geplaatst in het stellwerk Ro.
Het erlaubnisvenster (enkelspoorvenster) kan pas worden bediend na toestemming
van de fahrdienstleiter in het stellwerk Rmf.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2782

Het signaleringstableau voor de controle van de automatische overwegen
in de baanvakken richting Neuekrug-Hahausen en Baddeckenstedt.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk Ro

Enkele jaren geleden is een stuk grond langs de sporen richting Goslar verkocht en daarbij is verzuimd om een recht van overpad te vestigen op dit stuk grond.
Hierdoor is deze post alleen te voet door de seinhuiswachter te bereiken; hij parkeert zijn auto dan op een klein parkeerterreintje tussen de post en het openbare parkeerterrein en wandelt vervolgens naar zijn post.
Omdat wij deze post ook alleen op deze manier konden bereiken kregen wij helaas geen toestemming van de fahrdienstleiter om langs de sporen te lopen en konden wij helaas geen foto's in dit stellwerk maken.

Omdat wij toch wel graag foto's wilden maken in en om deze post hebben wij de fahrdienstleiter op een zondagochtend in de maand september 2023 gevraagd
of wij de post konden bezoeken mochten gaan maken en daar was geen bezwaar tegen; de fahrdienstleiter zou zijn collega berichten dat wij zouden komen.
Omdat de webmaster al geruime last heeft van ernstige rugklachten en daardoor moeilijk loopt was deze wandeling langs en tussen de sporen en soms door het ballastbed een behoorlijke opgave.


IMG_4963

Het oostelijke gedeelte van het emplacement gezien
in oostelijke richting met op de achtergrond
het stellwerk Ro.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4964

Het oostelijke gedeelte van het emplacement
gezien in westelijke richting.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3703

Het oostelijke gedeelte van het emplacement
gezien in westelijke richting
vanuit het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3709

De aankomst van een trein uit Salzgitter Bad
gezien vanuit het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN3708

De sporen richting Othfresen en Goslar
gezien vanuit het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4982

De sporen richting Othfresen en Goslar.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4983

De sporen richting Salzgitter Bad.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4981

De oostzijde van het emplacement gezien
in westelijke richting.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)


Tijdens ons verblijf kwam er ook een staaltrein die in Salzgitter - Ringelheim moet kopmaken.
Deze trein vervoert staalproducten afkomstig van de staalfabriek van Walzwerk Ilsenburg GmbH te Ilsenburg naar Braunschweig en omgekeerd.
De kortste route voor deze treinen zou vanaf Braunschweig zijn via Leiferde, Wolfenbüttel, Schladen, Vienenburg en Ilsenburg en terug in omgekeerde volgorde maar voor de beide routes zou in Vienenburg moeten worden kopgemaakt
maar dit is door de lengte van de sporen in Vienenburg niet mogelijk en daarom vindt dit plaats in Salzgitter - Ringelheim.
Deze trein komt in Salzgitter - Ringelheim binnen op het spoor 5 waarna de locomotief wordt ontkoppeld en vervolgens via het spoor 6 omrijdt en daarna terug naar het spoor 5 en weer aankoppelt en de remproef neemt.
Na het nemen van de remproef vertrekt deze trein richting Ilsenburg via Goslar of richting Braunschweig via Salzgitter Bad.

IMG_4984

De omrijdende locomotief op het spoor 6.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4985

De omrijdende locomotief boven het wissel 30.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4986

De omrijdende locomotief op het spoor 5.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4990

Na het kopmaken en het nemen van de remproef
staat de trein klaar voor het vertrek naar Goslar.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN3715

Na het kopmaken en de remproef
stond de trein klaar voor het vertrek naar Goslar
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3716

Het vertrek van dezelfde trein richting Goslar.
Het uitrijsein N5 toont het seinbeeld HP2.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4993

Het vertrek van dezelfde trein richting Goslar.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)


IMG_4987

Het stellwerk Ro.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4989

Het stellwerk Ro.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4988

De grote olietank bij het stellwerk Ro.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)


De post wordt 's winters verwarmd d.m.v. oliestook.
Hiertoe is een grote olietank naast de post geplaatst.
Deze olietank moet ongeveer eenmaal per jaar te worden gevuld en dit is een omslachtig procedé omdat de post erg moeilijk bereikbaar is.
Er moet overleg plaatsvinden met de grondeigenaar omdat de tankauto alleen op deze manier aan de andere kant van de sporen richting Goslar in de buurt van de post kan komen.
Tenslotte moet de slang over de sporen richting Goslar worden gelegd waardoor deze sporen moeten worden gestremd.

DSCN3693

De handelinrichting type Einheit in het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4968

De handelinrichting type Einheit in het stellwerk Ro.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3710

De handelinrichting type Einheit in het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4971

De handelinrichting type Einheit in het stellwerk Ro.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN3697

De seinhandels en de twee windes
voor de bediening van de seinen.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3699

Een close-up van een aantal seinhandels.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4974

De seinhandels en de twee windes
voor de bediening van de seinen.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)


De handels voor de bediening van de uitrijseinen N1 en N5 zijn reeds voorzien van spermagneten, die in de nieuwe situatie ervoor zorgen dat het sein enkel bediend kan worden indien aan alle voorwaarden waaronder blokvrij is voldaan.
De pallen, welke de handels met de spermagneten verbinden, nog niet zijn aangesloten.
De handels voor de bediening van de uitrijseinen N5, N7 en N6 richting Salzgitter Bad zijn in verband met het automatische blokstelsel richting Salzgitter Bad reeds voorzien van deze pallen.


DSCN3698

De wissel- en grendelhandels
in het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4973

Een aantal wissel- en grendelhandels
in het stellwerk Ro.
(foto: Wim Vos)
Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN3696

De "grote" blokkast met de vensters van het stationsblok
in het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3694

De "kleine" blokkast met 5 vensters van het stationsblok (links)
en 2 vensters van het blokstelsel richting Othfresen (rechts)
in het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3695

Een close-up van de "kleine" blokkast in het stellwerk Ro
met de vensters van het blokstelsel richting Othfresen.
Deze vensters zullen na de ombouw naar een DSTW beveiliging
op het baanvak richting Goslar vervallen.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)


IMG_4980

De relaiskast in het stellwerk Ro.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3702

Een close-up van een aantal relaissen in de relaiskast in het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)


IMG_4975

Een tableau met een groot aantal signaleringslampjes,
zekeringen, druk- en noodknoppen.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3700

Een tableau met een groot aantal signaleringslampjes,
zekeringen, druk- en noodknoppen.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3701

Een close-up van het tableau
met een groot aantal signaleringslampjes,
zekeringen, druk- en noodknoppen.(foto: Peter-Paul van Birgelen)
Klik op de foto voor een vergroting)


Ten tijde van ons bezoek vonden er op het stellwerk Ro ombouwwerkzaamheden plaats voor de aanpassing van het blokstelsel tussen Salzgitter - Ringelheim en de blokpost Othfresen.
Bij de omzetting naar DSTW enkele weken later, komt het handbediende blokstelsel te vervallen en ontstaat er een koppeling aan het automatisch blokstelsel.
Hiertoe zijn er op de kast met signaleringslampjes en noodknoppen al enkele voorbereidingen getroffen.

Verklaring van de lampjes en de drukknop op de tweede rij van boven op het signaleringstableau: Tussen de stations Salzgitter - Ringelheim en Salzgitter - Drütte liggen de stations Salzgitter - Bad en Salzgitter - Barum.
De klassieke beveiliging op deze stations is enkele jaren geleden vervallen en omgebouwd in een ETSW beveiliging die wordt bediend vanuit Göttingen RBZ Harz-Weser.

De lijn naar Salzgitter - Bad was ooit dubbelsporig en het tweede spoor is in de jaren '80 opgebroken.
Tot op de dag van vandaag is dit te zien aan de stand van het inrijsein G en het voorsein Gv, die beiden opmerkelijk ver rechts van het spoor staan.

DSCN3721

De anrufschranke met het inrijsein G.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4997

De anrufschranke met het inrijsein G.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_4998

Een trein vanuit Salzgitter Bad.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3719

Dezelfde trein passeert het inrijsein G.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

Voorsein Salzitter-Ringelheim

Het ver staande inrijvoorsein Gv.
Deze foto is een uitsnede uit een film over een cabinerit tussen Salzgitter - Bad en Kassel Rbf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Anrufschranke

Het is in Duitsland gebruikelijk om een rustige en meestal landelijke overweg uit te rusten als een anrufschranke.
Deze overwegen zijn normaal gesloten voor het wegverkeer en worden op verzoek door de dichtsbijzijnde post geopend als er geen treinverkeer plaatsvindt.
Voor de communicatie met deze post is er bij zo'n overweg een kastje geplaatst waarmee met de wachter in de post kan worden gecommuniceerd.
Na de passage van het overstekende verkeer is het gebruikelijk om te melden dat de overweg is gepasseerd zodat de overweg weer gesloten kan worden.

IMG_4995

Het kastje voor de communicatie met het stellwerk Ro.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN3722

Het kastje voor de communicatie met het stellwerk Ro.
(foto: Peter-Paul van Birgelen)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_5000

De ietwat "bejaarde" auto van de webmaster die ons op de meest uiteenlopende bestemmingen brengt.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)

IMG_5001

De nauwelijks gebruikte overweg.
Aan de andere kant van het spoor eindigt
deze overweg in een weiland.
(foto: Wim Vos)
(Klik op de foto voor een vergroting)


In de periode van 13 oktober tot 31 oktober 2023 wordt de beveiliging van de stations Bad Harzburg, Langelsheim, Oker, Goslar en de blokpost Othfresen omgebouwd in een DSTW beveiliging.
Vanaf 1 november 2023 moet de nieuwe DSTW beveiliging in dienst zijn.
Voor meer Duitstalige informatie over deze geplande ombouw klik hier.

Het station Salzgitter - Ringelheim blijft voorlopig nog "klassiek" beveiligd.

Het komt in Duitsland regelmatig voor dat op een baanvak slechts enkele posten worden omgebouwd en niet alle posten langs dit baanvak; de reden hiervoor is meestal geldgebrek.
Er wordt voor een ombouwproject een budget vastgesteld en als dit dreigt te worden overschreden dan worden bepaalde gedeeltes uit het project geschrapt en stopt de ombouw.

Voor een beschrijving van het station Salzgitter - Drütte klik hier.
Voor een beschrijving van het station Großdüngen klik hier.
Voor een beschrijving van de blokpost Othfresen klik hier.
Laatste wijziging: 7-11-2023

Terug naar de homepage Terug naar foto's