De stations Rätzlingen en Flechtingen.

Deze twee stations liggen aan de spoorlijn Magdeburg - Oebisfelde; het station Rätzlingen ligt bij km. 44,8 en het station Flechtingen ligt bij km. 32,7.
De spoorlijn Magdeburg - Oebisfelde is een spoorlijn in de Duitse deelstaten Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen en Thüringen en is als spoorlijn 6409 onder beheer van DB Netze.

Sinds 2018 wordt de exploitatie van de lijn uitgevoerd door NS-dochterbedrijf Abellio Rail Mitteldeutschland met treinstellen van het type LINT.

Alle foto's zijn voor zover niet anders is vermeld gemaakt op 20 augustus 2020 door Peter-Paul van Birgelen.

Rätzlingen

De beveiliging van dit station bestaat uit de posten B2 (treindienstleider) en de nevenpost W1 en kent een opvallende opzet.
De post B1 -ondergebracht in een voorbouw van het verder niet meer in gebruik zijnde stationsgebouw- beschikt over een mechanisch bedieningstoestel van het type Einheit, aangevuld met een GS II-bedienpaneel voor de koppeling met de ESTW-beveiliging in Oebisfelde, welke in 1998 in dienst is gekomen.

Deze zijde van het emplacement is uitgerust met lichtseinen, welke automatisch uit de stand "stop" komen na het instellen en vastleggen van de rijweg. Ook voorsein Vg -bedoeld voor doorgaande treinen over spoor 2- is uitgevoerd als lichtsein.

Een verdere bijzonderheid is de overweg met de Bahnhofstraße, welke in de zomer van 2020 is geautomatiseerd. Voorheen werd deze met het nog aanwezige windwerk bediend vanuit post B1.
Op het windwerk was een motor aangebracht, waarmee de overweg dus ook elektrisch in plaats van met handkracht kon worden bediend.
Dit bleek overigens bij harde wind nogal eens problemen te geven, waarna toch overgeschakeld moest worden op handbediening.
Het arret van de zwengelgreep is rood, als teken dat deze niet ingedrukt mocht worden wanneer de motor draaide.

De andere zijde van het emplacement is voorzien van ‘Formsignale’ (armseinen), die worden bediend vanuit de nevenpost W2.
In deze post bevindt zich een mechanisch bedieningstoestel type Jüdel Kurbelwerk. Zoals gebruikelijk bij deze bouwvorm, worden de seinen en wisselgrendels bediend door middel van een zwengel (Kurbel).
De wisselhandels voor de centraal bediende wissels bevinden zich op een aparte Hebelbank; in dit geval tegenover het bedieningstoestel.

Ook deze post bedient een ietwat verderop gelegen overweg door middel van een windwerk, dat voor de post in de open lucht staat opgesteld.

DSCN2163

Het emplacement richting Oebisfelde met de
als lichtseinen uitgevoerde uitrijseinen.
Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2165

Een trekdraadspanner en hectometerpaal nabij het station.
Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2166

Het vertrek van een trein richting Oebisfelde.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2167

Het vertrek van een trein richting Oebisfelde.
Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN2169

Het emplacement gezien in westelijke richting met
links het niet meer in gebruik zijnde stationsgebouw.
De post B2 bevindt zich in de witte voorbouw van het gebouw.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2170

De aankomst van een trein uit Oebisfelde.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2171

Het vertrek van dezelfde trein richting Flechtingen.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2168

De zuidoostzijde van het emplacement met de uitijseinen richting Flechtingen en op de achtergrond het stellwerk W1.
(Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN2182

De uitrijseinen richting Flechtingen.
Het sein C vanaf spoor 2 toont het seinbeeld Hp1.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2183

Het vertrek van een trein richting Flechtingen.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2190

De zuidoostzijde van het emplacement gezien vanuit de post W1 met links de dradenspanners (Spannwerke) en in het midden het lichtvoorsein Vg, bedoeld voor doorgaande treinen richting Oebisfelde.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2191

De landelijk gelegen post W1 met de spoorlijn
richting Flechtingen.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk B2

DSCN2172

Het bedieningstoestel type mechanisch Einheit.
Wat opvalt, is dat er enkel wissel- en grendelhandels aanwezig zijn; de seinhandels zijn vervallen toen deze zijde van het emplacement is omgebouwd naar lichtseinen.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2173

De blokkast met de treinrichtingsvensters (stationsblok) en rijwegvastlegging.
De vensters voor het handbediende blokstelsel richting Oebisfelde zijn vervallen toen hier de beveiliging werd gemoderniseerd.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2174

Het GS II-bedienings- en signaleringstableau.
Hiermee kunnen diverse handelingen worden uitgevoerd, zoals het vergrendelen van de overweg, het herroepen van de lichtseinen en het bedienen van het blokstelsel tussen Rätzlingen en Oebisfelde (onder andere rijrichting wisselen).
De post is daardoor in feite deels een seinhuis met relaistechniek.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2181

Het beeldscherm voor de koppeling met de ESTW beveiliging te Oebisfelde en links een Zugnummermeldegerät; hiermee wordt het aanbieden en aannemen van treinen vanuit het ESTW-gebied (Oebisfelde) geregeld.
(Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN2177

De fahrstraßenhebel (rijwegkrukken) boven en daaronder de zogenaamde ‘Blocksperren’.
Deze zorgen voor een koppeling tussen de bloksloten en de linialenkast.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2178

Een close-up van de Blocksperren.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2179

De wissel- en grendelhandels.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2180

Een close-up van het windwerk voor de overwegbediening.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk W1

DSCN2185

Het interieur van het seinhuis W1 met het bedieningstoestel type Jüdel Kurbelwerk met blokkasten.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2184

Het Jüdel Kurbelwerk in post W1.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2186

Tegenover het Kurbelwerk bevindt zich een aparte Hebelbank met daarop de wisselhandels.
Na het in de juiste stand brengen van de wisselhandels kan de betreffende rijweg worden ingesteld middels de rijwegkrukken rechts.
Vervolgens wordt de rijweg vastgelegd door het uitnemen van een sleutel, welke in het Kurbelwerk wordt gebracht. Vervolgens kan ook hier de rijweg worden ingesteld en het betreffende sein worden bediend met behulp van de zwengel. Uiteraard is het tevens voorwaardelijk dat er toestemming van de treindienstleider (stationsblok) en naastgelegen station (blokstelsel) is.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2188

Een close-up van de opvallend laaggeplaatste rijwegkrukken aan de linkerzijde van het toestel voor het inrijsein A richting spoor 2 en 3 en het uitrijsein D vanaf spoor 1 richting Flechtingen.
Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN2187

Een close-up van de zwengels (Kurbel) voor respectievelijk het inrijsein A vanuit Flechtingen (binnenkomst op spoor 1 is dus vanaf deze zijde niet mogelijk), het grendel van wissel 1 en de uitrijseinen B, C en D richting Flechtingen.
Alle seinen bevinden zich ‘in de stand stop’ (meldvenstertjes zijn alle rood) en het wissel 1 is in de linkse stand (linksleidend) gegrendeld (meldvenstertje wit).
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2189

Het windwerk voor een wat verderop gelegen overweg, dat in de open lucht voor de post staat opgesteld.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Tussen de stations Rätzlingen en Flechtingen ligt bij km. 38,4 de halte Wegenstedt.
Omdat deze halte langs de vrije baan ligt is er geen beveiliging aanwezig.

Flechtingen

Het emplacement van dit station bestaat uit vier doorgaande en twee kopsporen, waarvan niet meer alle sporen in gebruik lijken te zijn en dat vanwege het eveneens niet meer in gebruik zijnde stationsgebouw maakt een ietwat desolate indruk maakt.
De beveiliging bestaat uit twee posten; seinhuis B2 (treindienstleider) en W1 (nevenpost).


Het sporenplan van Flechtingen.


DSCN2192

Het emplacement gezien in zuidoostelijke richting met rechts het stationsgebouw en in de verte seinhuis W1.
De typische voorbouw van het stationsgebouw doet sterk vermoeden dat er zich in het stationsgebouw ook ooit een derde, kleinere post bevond.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2193

Het niet meer in gebruik zijnde en vervallen stationsgebouw.
Let op het raam in de voorbouw dat is dichtgemaakt met een stuk zijwand van een goederenwagen.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2194

Het emplacement gezien in noordwestelijke richting met links het niet meer in gebruik zijnde stationsgebouw.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2195

De uitrijseinen richting Rätzlingen met rechtsachter
-ietwat verscholen- post B2.
(Klik op de foto voor een vergroting)


DSCN2196

De uitrijseinen richting Haldensleben met links seinhuis W1 en in het midden bebording voor een tijdelijke
snelheidsbeperking die van kracht is.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2197

Het uitrijsein F richting Rätzlingen met rechts post B2.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2198

Het seinhuis B2 met overweg in de Calvörder Straße.
(Klik op de foto voor een vergroting)

DSCN2200

De uitrijseinen richting Haldensleben met het seinhuis W1.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk B2

61d0bf5d98ef0828928296

De handelinrichting in het stellwerk B2.
(Foto: Nordbahner) (bron: www.stellwerke.info)
(Klik op de foto voor een vergroting)

61d0bf5d48851029197020

De sein-, wissel- en grendelhandels in het stellwerk B2.
(Foto: Nordbahner) (bron: www.stellwerke.info)
(Klik op de foto voor een vergroting)


Als slot van deze fotopagina wordt hiervolgend een film over het station Rätzlingen getoond.Laatste wijziging: 23-8-2022

Terug naar de homepage Terug naar foto's