Klassieke beveiliging in Zuid Limburg.

(deel 1)

Deze foto's zijn beschikbaar gesteld door wijlen de heer Maarten Reijnhout.
Dhr. Maarten Reijnhout had een functie binnen het SW van NS in Utrecht. Enkele jaren begeleidde hij een groepje Engelsen die naar Nederland kwam specifiek voor de klassieke beveiliging.
Deze werden dan op diverse plekken in het land door dhr. Reijnhout rondgeleid, waarbij ze foto's maakten.
Als "beloning" kreeg hij zelf ook een exemplaar van de opnames.

In dit eerste deel worden de stations Eijsden, Gronsveld, Maastricht en Maastricht Boschpoort behandeld.

Eijsden

Edn(2)

De uitbouw van het stationsgebouw waarin
post T is gevestigd.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Edn(3)

De Siemens & Halske handelinrichting in
post T.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Edn(4)

De achterzijde van de handelinrichting met een handelcontact.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Edn(5)

Een close-up van de blokkast.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Edn(1)

De wisselsteller van het wissel 34.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Voor een uitgebreide beschrijving van het station Eijsden klik hier.

Gronsveld

Gsd(1)

De Siemens & Halske handelinrichting in de blokpost.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Voor een uitgebreide beschrijving van de blokpost Gronsveld klik hier.

Maastricht

Mt(1)

De noordzijde van het emplacement
gezien vanuit post T.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(6)

De noordzijde van het emplacement
gezien vanuit post T.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(3)

De seinbrug met de inrijseinen zijde Meerssen (links) en Bunde (rechts).
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(2)

De inrijseinen D10-16,19 - D2-6 zijde Maastricht Boschpoort.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Mt(5)

Het spoor vanuit Maastricht Boschpoort met op de achtergrond het voorsein Dv.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(14)

Een meerschijventoestemmingskast.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(4)

Het vaste rode licht nabij de wissels 30 en 32.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Post T

Mt(7)

Een close-up van het rechter gedeelte van het
meerrijige stelknoptoestel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(21)

Een close-up van het rechter gedeelte van het
meerrijige stelknoptoestel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(23)

Het linker gedeelte van het meerrijige stelknoptoestel met op de achtergrond het NX toestel voor de bediening van wissels en seinen bij de aansluiting Beatrixhaven.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(20)

Een close-up van de contacten in het stelknoptoestel.
(Klik op de foto voor een vergroting


Post I

Mt(11)

Post I.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(8)

De Siemens & Halske handelinrichting in post I.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(9)

De blokkast met de vensters van het blokstelsel III
richting Gronsveld.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(10)

Diverse meldingsvenstertjes.
De huishoudelijke schakelaars dienen voor de bediening
van de rangeerseinen R1 en R10.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Post II

Mt(13)

De zuidzijde van het emplacement
met op de achtergrond Post II.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(12)

De Siemens & Halske handelinrichting in post II.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Post IV

Mt(17)

Post IV.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(15)

De Siemens & Halske handelinrichting
in post IV.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(16)

Een close-up van de handelinrichting in post IV.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(18)

De linialenkast in post IV.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mt(19)

Het tableau met de signaleringslampjes en de drukknoppen voor het vrijmaken van de grendels
op de handwissels in post IV.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Voor een uitgebreide beschrijving van het station Maastricht klik hier.

Maastricht Boschpoort

Mtb(8)

Het emplacement gezien in westelijke richting
met rechts de opvallende post T.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mtb(7)

De wisselsper bij het wissel 46.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mtb(1)

De Siemens & Halske handelinrichting in post T.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mtb(4)

De Siemens & Halske handelinrichting in post T.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Mtb(2)

De blokkast in post T.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mtb(3)

Het rechter gedeelte van de handelinrichting met rechts het kastje voor het relaisblokstelsel
richting Maastricht.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mtb(6)

Het kastje voor het relaisblokstelsel
richting Maastricht.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mtb(10)

Een close-up van het kastje voor het relaisblokstelsel richting Maastricht.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Mtb(9)

De handelcontacten in post T.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Voor een uitgebreide beschrijving van het station Maastricht Boschpoort klik hier.

Dit is het eerste deel over dit onderwerp en in de volgende delen worden nog een aantal overige foto's getoond.

Laatste wijziging: 29-3-2023

terug naar de homepage terug naar foto's