Köln - Gremberg


Het station Köln - Gremberg is een rangeerstation in Keulen. Het is één van de negen grootste, nationaal belangrijke rangeerterreinen in Duitsland.
Dit rangeerstation heeft in totaal 31 richtingsporen in het noord-zuid rangeersysteem en 32 in het zuid-noord systeem.

Het station ligt ten zuidoosten van de stad Keulen.

Vanuit het noorden is dit rangeerstation het eindpunt van de goederenspoorlijn Mülheim - Köln-Kalk Nord - Gremberg, naar het westen is het via de Südbrücke verbonden met de stations Köln Bonntor, Köln Eifeltor en Köln Süd
en het spoorwegnet op de linkeroever van de Rijn .
In het zuidoosten is het verbonden met de rechter Rijnroute en de Sieg-route, waarop voornamelijk goederenvervoer wordt afgehandeld richting Troisdorf en verder.

De bouw van het rangeerstation begon in 1917 (tijdens de Eerste Wereldoorlog).
Het station werd in 1924 opgeleverd. Het rangeerterrein kreeg al snel grote betekenis, zodat het in 1942 werd uitgebreid.
Tijdens het herstel van de oorlogsschade na de Tweede Wereldoorlog en opnieuw in de jaren zestig werd het station opnieuw uitgebreid en gemoderniseerd.

Het station heeft ook een Bahnbetriebswerk met een grote locomotiefwerkplaats (elf sporen), een groot opstelterrein en twee Schiebebühnen.

Aan het westelijke uiteinde van het rangeerterrein bevindt zich de overweg in de Porzer Ringstraße die alle sporen daar kruist (13 in totaal).
Door het uitgebreide treinverkeer en de grote hoeveelheid rangeerwerk is deze overweg regelmatig voor langere tijd gesloten.
Daarom zijn er bij deze overweg borden geplaatst waarop een melding is geplaatst over deze langdurige sluiting.


Het bord bij de overweg in de Porzer Ringstraße d.d. 31 juli 2010.
(bron: www.de.wikipedia.org/wiki)
Een plattegrond van het station Köln - Gremberg en omgeving.
Op deze plattegrond is de plaats van de diverse posten op het emplacement goed zichtbaar.
Het sporenplan van het station Köln - Gremberg.
Een overzicht van de vele spoorlijnen rondom Keulen.

Dit station heeft de beschikking over twee rangeerheuvels; de noordelijke met de verdeelsporen 158 t/m 188 en de zuidelijke met de verdeelsporen 111 t/m 148.
Het heuvelen vanaf de noordelijke heuvel werd geregeld vanuit het stellwerk Brn en het heuvelen vanaf de zuidelijke heuvel werd geregeld vanuit het stellwerk Brs.
In de beide posten was computerapparatuur van de firma Pintsch GmbH geplaatst.

Op het omvangrijke emplacement staan van noord naar zuid de onderstaande stellwerken: Voor zover niet anders is vermeld zijn de foto's met het fraaie najaarsweer gemaakt op 12 november 2011 en de foto's met het sombere weer op 13 november 2011 door W. Vos.
Ik ben gestart aan de noordzijde van het emplacement bij het stellwerk Gnf en ben op zaterdag 12 november 2011 gestopt bij het stellwerk Rsw omdat het donker werd en heb de volgende dag (zondag 13 november 2011) de stellwerken Bs en Gsf bezocht.

Over het gehele emplacement liep een weg zodat ik met de auto alle posten kon bezoeken; het terrein is zo groot dat lopen geen optie was.

Stellwerk Gnf

Dit stellwerk staat aan de noordzijde van het emplacement bij de overweg in de Porzer Ringstraße.

Gremberg(1).jpg

Het fraaie stellwerk Gnf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(12)

Het noord-westelijke gedeelte van het emplacement
gezien vanuit het stellwerk Gnf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(14)

Het vertrek van een trein richting Köln - Bonntor
gezien vanuit het stellwerk Gnf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(16)

De noord-westzijde van het emplacement met de overweg
in de Porzer Ringstraße.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(46)

De noord-westzijde van het emplacement met rechts het stellwerk Gnf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(45)

De noord-westzijde van het emplacement met rechts het stellwerk Gnf.
De nieuwe lichtseinen zijn reeds geplaatst.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(47)

Het bord waarin de ombouw van de beveiliging wordt aangegeven.
(Klik op de foto voor een vergroting)


In de post was een stelknoptoestel model 1912 van Siemens & Halske met Farbscheibenüberwachung en een losse blokkast geplaatst.

Met ingang van 19 november 2011 is het stelknoptoestel en de losse blokkast vervallen.
Na een interne verbouwing waarbij ondermeer de oude apparatuur is opgeruimd is in de post een Elektronisches Stellwerk von Siemens (ESTW) geplaatst.
Tijdens deze verbouwing vond de bediening van de ESTW beveiliging plaats vanuit een container die naast de overweg was geplaatst.

De mechanische seinen zijn toen vervallen en er zijn lichtseinen geplaatst.

Gremberg(2)

Het interieur van het stellwerk Gnf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(3)

De blokkast en het stelknoptoestel in het stellwerk Gnf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(5)

Een detail van het stelknoptoestel in het stellwerk Gnf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(7)

Een detail van het stelknoptoestel in het stellwerk Gnf.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(8)

Een detail van het stelknoptoestel in het stellwerk Gnf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(9)

Een detail van het stelknoptoestel in het stellwerk Gnf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(13)

De werkplek van de fahrdienstleiter.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(11)

De werkplek van de overwegwachter
en assistent fahrdienstleiter.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(4)

De blokkast met de vensters van het blokstelsel richting Köln-Kalk Nord.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(6)

De blokkast met de vensters van het blokstelsel richting Köln-Kalk Nord.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk Bn

Dit stellwerk staat op de noordelijke rangeerheuvel.

In de post was een stelknoptoestel model 1912 von Siemens & Halske met Farbscheibenüberwachung geplaatst.

Deze post is i.v.m. de ombouw van het stellwerk Gnf m.i.v. 19 november 2011 vervallen.

Gremberg(30)

De rangeerheuvel gezien in noordelijke richting
met rechts het stellwerk Bn.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(31)

De rangeerheuvel gezien in noordelijke richting
met rechts het stellwerk Bn.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(36)

Een rangerende diesellocomotief van de serie DB 294
gezien vanuit het stellwerk Bn.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(32)

Het stelknoptoestel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(34)

Het stelknoptoestel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(33)

Een detail van het stelknoptoestel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(35)

De werkplek van de seinhuiswachter.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk Brn

Dit stellwerk staat ter hoogte van de heuvelwissels bij de noordelijke heuvel.

Gremberg001

De verdeelsporen 158 - 188 gezien
vanuit het stellwerk Brn
d.d. 27 juni 2000.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg003

De verdeelsporen 158 - 188 gezien
vanuit het stellwerk Brn
d.d. 27 juni 2000.
Een ketelwagen rolt vanaf de heuvel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg002

De railremmen bij het stellwerk Brn
d.d. 27 juni 2000.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Vanuit deze post werd het heuvelen geregeld m.b.v. een halfautomatisch Drucktastenstellwerk von Siemens.

Gremberg004

Het halfautomatische Drucktastenstellwerk von Siemens
in het stellwerk Brn d.d. 27 juni 2000.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg005

Het bdieningstableau waarmee de voorgeprogrammeerde aflopen
werden ingesteld in het stellwerk Brn
d.d. 27 juni 2000.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg006

Het bdieningstoestel voor de railremmen in het stellwerk Brn
d.d. 27 juni 2000.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Met ingang van 22 november 2005 wordt het heuvelen geregeld m.b.v. een computer gestuurd systeem van Pintsch GmbH.
Er zijn twee gelijkwaardige systemen geïnstalleerd zodat er altijd een werkend systeem beschikbaar is.

Gremberg(29)

Het stellwerk Brn.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(27)

Het interieur van het stellwerk Brn.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(23)

De computerapparatuur voor de bediening van het heuvelsysteem.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(24)

De computerapparatuur voor de bediening van het heuvelsysteem.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk Rnw

Dit stellwerk staat midden op het emplacement.

In de post is een stelknoptoestel model 1912 von Siemens & Halske met Farbscheibenüberwachung geplaatst.

Gremberg(21)

Het stellwerk Rnw.
Opmerkelijk zijn de luiken voor de ramen
en het bord "Stellwerk nicht bezetz".
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(20)

Het stellwerk Rnw met de sporen gezien
in noordelijke richting.
Links op de achtergrond is het stellwerk Brn zichtbaar.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(22)

Het emplacement gezien in zuidelijke richting
met links het stellwerk Rnw.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(17)

Het stelknoptoestel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(18)

Een detail van het stelknoptoestel.
De blauwe wisselknoppen met de rode rand dienen
voor de bediening van de sperrsignalen.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(19)

Een detail van het stelknoptoestel.
De blauwe wisselknoppen met de rode rand dienen
voor de bediening van de sperrsignalen.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk Ro

Dit stellwerk staat midden op het emplacement ter hoogte van en oostelijk van het stellwerk Bn.

In de post is een Drucktastenstellwerk von Siemens geplaatst.
Vanuit deze post kunnen alleen rangeerbewegingen en geen treinbewegingen worden ingesteld.

Gremberg(37)

Het emplacement gezien in zuidelijke richting
ter hoogte van het stellwerk Ro.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(39)

Het emplacement gezien in noordelijke richting
ter hoogte van het stellwerk Ro.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(38)

Diesellocomotief 296 052-4.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(40)

Het stellwerk Ro gezien in noordelijke richting.
(Klik op de foto voor een vergroting)Gremberg(44)

Het stellwerk Ro gezien in zuidelijke richting.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg007

Het Dr toestel in het stellwerk Ro.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg008

Een detail van het Dr toestel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg009

Een detail van het Dr toestel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk Brs

Dit stellwerk staat ter hoogte van de heuvelwissels bij de zuidelijke heuvel.

Vanuit deze post wordt het heuvelen geregeld m.b.v. een computer gestuurd systeem van Pintsch GmbH.
Er zijn twee gelijkwaardige systemen geïnstalleerd zodat er altijd een werkend systeem beschikbaar is.

Gremberg(48)

Het emplacement gezien in noordelijke richting
met op de achtergrond de stellwerken Brn, Bn en Rnw.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(60)

Het emplacement gezien in zuidelijke richting
met op de achtergrond de stellwerken Bs (links) en Rsw (rechts).
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(58)

Twee losse locomotieven op weg naar de onderdoorgang.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(59)

Twee losse locomotieven op weg naar de onderdoorgang.
(Klik op de foto voor een vergroting)Gremberg(54)

De heuvelsporen 111 t/m 148 in noordelijke richting
gezien vanuit het stellwerk Brs.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(55)

De heuvelsporen 111 t/m 148 in noordelijke richting
ter hoogte van het stellwerk Brs.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(53)

De rangeerheuvel gezien vanuit het stellwerk Brs.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(56)

Het stellwerk Brs.
Links naast de post zijn de railremmen zichtbaar.
(Klik op de foto voor een vergroting)Gremberg(57)

Het stellwerk Brs met rechts op de achtergrond
de rangeerheuvel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(50)

De computerapparatuur voor de bediening van het heuvelsysteem.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(51)

De computerapparatuur voor de bediening van het heuvelsysteem.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk Rsw

Dit stellwerk staat aan de zuidzijde van de verdeelsporen.

In de post is een Drucktastenstellwerk von Siemens geplaatst.
Vanuit deze post kunnen alleen rangeerbewegingen en geen treinbewegingen worden ingesteld.

Gremberg(64)

Het emplacement gezien in zuidelijke richting
gezien vanuit het stellwerk Rsw.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(65)

Het emplacement gezien in zuidelijke richting
gezien vanuit het stellwerk Rsw.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(70)

Het emplacement gezien in zuidelijke richting
ter hoogte van het stellwerk Rsw.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(66)

De verdeelsporen 158 t/m 188 gezien in noordelijke richting
gezien vanuit het stellwerk Rsw.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(71)

Het stellwerk Rsw gezien in noordelijke richting.
De letter "W" hangt er wat verloren bij !
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(73)

Het stellwerk Rsw gezien in zuidelijke richting.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(72)

De diesellocomotieven no. 294 845-3 en 296 040-9.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(67)

Diverse diesellocomotieven van de serie DB 294 in ruste
gezien vanuit het stellwerk Rsw.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(61)

Het Dr toestel in het stellwerk Rsw.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(63)

Het linker gedeelte van het Dr toestel in het stellwerk Rsw.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(62)

Het rechter gedeelte van het Dr toestel in het stellwerk Rsw.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(69)

Het "meekijkscherm" t.b.v. het heuvelproces in het stellwerk Rsw.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(68)

Het "meekijkscherm" t.b.v. het heuvelproces in het stellwerk Rsw.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Na het zeer fraaie weer op zaterdag 12 november 2011 was het weer op zondag 13 november 2011 compleet omgeslagen; het was somber en nevelig.

Stellwerk Bs

Dit stellwerk staat iets ten zuiden van de zuidelijke heuvel.

In de post is een Drucktastenstellwerk von Siemens geplaatst.
Vanuit deze post kunnen alleen rangeerbewegingen en geen treinbewegingen worden ingesteld.

Gremberg(79)

Het emplacement in zuidelijke richting gezien
vanaf de rangeerheuvel met het stellwerk Bs.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(77)

De zuidelijke rangeerheuvel gezien in noordelijke richting.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(78)

Het emplacement gezien in zuidelijke richting
ter hoogte van het stellwerk Bs.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(80)

De aankomstsporen 304 t/m 314 gezien in zuidelijke richting.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(81)

Het emplacement gezien in noordelijke richting
met rechts het stellwerk Bs.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(75)

Het Dr toestel in het stellwerk Bs.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(76)

Het Dr toestel in het stellwerk Bs.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Stellwerk Gsf

Dit stellwerk staat helemaal aan de zuidzijde van het emplacement.

In de post is m.i.v. 8 maart 1999 een Elektronisches Stellwerk von Siemens geplaatst.
Dit toestel verving het tot die datum in gebruik zijde 4-rijige stelknoptoestel met een losse blokkast.
In de post hangen twee afbeelingen van de oude situatie en de foto's van die afbeelingen worden hieronder getoond met excuses voor de slechte kwaliteit.

Gremberg(87)

Het interieur van de post ten tijde van de beveiliging met het stelknoptoestel.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(86)

Het 4-rijige stelknoptoestel en de losse blokkast.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(90)

Het emplacement in noordelijke richting
gezien vanuit het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(92)

De vertreksporen 330 t/m 335
gezien vanuit het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(96)

De vertreksporen 330 t/m 335 gezien in noordelijke richting.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(100)

De sporen 324- 326 gezien in noordelijke richting.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(101)

De vertreksporen 330 t/m 335 gezien in zuidelijke richting.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(98)

De aankomstsporen 304 t/m 314 gezien
in noordelijke richting.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(88)

De vertreksporen richting Troisdorf
gezien vanuit het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(89)

De aankomstsporen vanuit Troisdorf
gezien vanuit het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(94)

De vertreksporen richting Troisdorf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(97)

De aankomstsporen vanuit Troisdorf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(93)

Het vertrek van een trein richting Troisdorf
gezien vanuit het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(91)

De aankomst van een trein vanuit Troisdorf
gezien vanuit het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(99)

Het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(95)

Het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Gremberg(82)

Het Elektronisches Stellwerk von Siemens in het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(85)

De beeldschermen in het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)

Gremberg(83)

De beeldschermen in het stellwerk Gsf.
(Klik op de foto voor een vergroting)


Voor een foto-reportage van het station Köln Bonntor klik hier.
Voor een foto-reportage van de Südbrücke en het station Köln Kalk klik hier.
Voor een foto-reportage van het station Köln-Kalk Nord klik hier.

Laatste wijziging: 8-12-2020

Terug naar de homepage Terug naar foto's