Diverse onderwerpen


Vernieling, herstel en toekomst van het Seinwezen der Nederlandse Spoorwegen.

Na afloop van de Tweede Wereldoorlog in mei 1945 waren de seininrichtingen van 80 stations en blokposten vernield of zwaar beschadigd (waaronder 13 grote stations),
terwijl 420 beveiligingen minder ernstige schade hadden geleden, (d.w.z. 500 van de totaal 632, of bijna 80%;
hiervan zijn er thans rond 300 geheel en 100 gedeeltelijk hersteld, zodat op de bereden baanvakken reeds ruim 80% van de inrichtingen weer beveiligd is;
de ongeveer 2000 km. baanvakken met blokstelsel, waaronder begrepen automatisch blokstelsel, waren alle min of meer beschadigd en voor een groot deel geheel verwoest of weggevoerd: daarvan is bijna 70% weer in gebruik (automatisch 50%).

Ditzelfde geldt voor de ongeveer 50 automatisch beveiligde overwegen met flikkerlichten: er was er geen meer in dienst, thans weer bijna 50%.

Van de 825 km. interlokale kabels was nog slechts 200 km. intact, dus 75% buiten dienst: thans is weer 85% in dienst en over enkele maanden is alles weer hersteld.
De bovengrondse telefoon- en telegraafgeleidingen waren voor 80% verwoest of defect: thans is weer 85% in dienst.

Van de telefoon- en telegraaftoestellen was 80% verdwenen: de telefoontoestellen zijn voor 95% weer in gebruik; (het telegraafnet zal voor een groot deel niet meer hersteld worden).
Van de 19 automatische telefooncentrales waren er 11 vernield of weggevoerd en de overige 8 beschadigd of gedeeltelijk gesloopt.

Ir. J. H. Verstegen heeft over dit onderwerp een interessant artikel geschreven dat is verschenen in het weekblad "DE INGENIEUR" 1946 no's. 40 en 46; klik hier om dit artikel te openen.Terug naar de homepagina