Omdat er regelmatig foto's uit West-Duitsland worden geplaatst waarop de diverse Duitse seinen en Duitse toestellen zichtbaar zijn worden hiervolgend enkele Duitse voorschriften en boeken geplaatst;
in deze voorschriften en boeken worden ondermeer de betekenissen van deze seinen en de werking van de Duitse toestellen toegelicht.

Klik op de afbeelding om het document te openen.

Eo     Eo     Eo


Eo         Eo         Eo         Eo


Hiervolgend worden een aantal oude Duitse emplacementstekeningen getoond.
Deze tekeningen zijn afkomstig van de Bundesbahndirektion Köln en zijn beschikbaar gesteld door de heer Alexander Nass; de plaatsing geschiedt na zijn toestemming.

Klik op de tekening om het document te openen.

Eo         Eo         Eo         Eo

Eo         Eo         Eo         Eo

In de toekomst zullen meer Duitse voorschriften worden geplaatst.

Indien u niet over een PDF leesprogramma beschikt kunt u dit hier gratis downloaden.

Laatste wijziging: 27-4-2021


Terug naar home