Bedieningsvoorschriften (BVS'n)


Update 7-4-2021: Lijst van Bedieningsvoorschriften 1953.

Per bedieningsvoorschrift op alfabet gesorteerd

Klik hier onder op één van de letters om een bedieningsvoorschrift snel te vinden.

De bedieningsvoorschriften kunnen als PDF bestand worden bekeken door het klikken op de afbeelding.
Bedieningsvoorschriften (BVS'n) zijn een soort handleiding bestemd voor het postenpersoneel. Voor ieder station of blokpost was een 'eigen' BVS aanwezig.
De bedieningsvoorschriften waren uitgevoerd in de vorm van een oranje (latere uitvoeringen een rode) dossiermap en hadden de volgende inhoud:
  1. Inhoudsopgave
  2. Algemene gegevens, omschrijving van de seinen en eventuele bijzonderheden
  3. Emplacementstekening(en)
  4. Toestelaanzicht(en)
  5. Beschrijving van de te verrichten handelingen voor alle mogelijke rijwegen
  6. Seinbeeldenkaarten (facultatief)
  7. Versperringstabellen (facultatief)

Er bestonden ook BVS'n in een klein formaat (A5).

Een voorbeeld hiervan is het BVS van Brug- en blokpost Smildevaart.
Hierin werden in een soort verhalende stijl de verschillende onderdelen zoals Algemene omschrijving, normale stand van de toestellen en de bediening beschreven.
Het toestelaanzicht ontbrak doorgaans in deze BVS'n.

Wijzigingen in een BVS worden aangegeven door een ABV waarin de wijzigingen worden omschreven.


Voorbeeld van een ABV


In het jaar 1953 is een boekje verschenen waarin een opsomming wordt gegeven van alle BVS'n die op dat moment in gebruik waren.

Eo
Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo

Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo

Begin
Eo

Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo

Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo

Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo


Begin
Eo

Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo

Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo

Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo

Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo


Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo

Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo


Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo


Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo


Begin
Eo Eo Eo


Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo


Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo


Begin
Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo


Indien u niet over een PDF leesprogramma beschikt kunt u dit hier gratis downloaden.Terug naar Home