B-Voorschriften / Seinreglementen / Baanvakvoorschriften / Overige voorschriften


De B-Voorschriften zijn een aantal boekwerken waarin een beschrijving wordt gegeven van de gebruikte beveilingssystemen en toegepaste bedieningstoestellen bij de Nederlandse Spoorwegen.
Deze voorschriften werden in eerste instantie samengesteld en beheerd door de Nederlandse Spoorwegen en na de splitsing in afzonderlijke bedrijven werd de samenstelling en het beheer verzorgd door Railinfrabeheer en daarna door ProRail.

De getoonde B-Voorschriften zijn deels beschikbaar gesteld door ProRail en worden met toestemming van ProRail hierbij gepubliceerd.
De B-voorschriften met een rood danwel oranje titelblad zijn afkomstig uit eigen verzameling.

In het seinreglement worden alle seinen beschreven.

De baanvakvoorschriften beschrijven de bijzondere bepalingen voor een bepaald baanvak.

De overige voorschriften beschrijven alle overige bepalingen.

Update 30-11-2021: Baanvakvoorschrift voor de Lokaalspoorweg Nieuwerkerk Aansluiting Nieuwerkerk.

Indeling van de B-Voorschriften:

1.Deel 1Algemeen
2.Deel I-AAanhangsel A Voorkoming van gevaar bij aki's/ahob's (V-aki)
3.Deel I-BAanhangsel B Voorschrift Werkzaamheden en Storing (V-W en S)
4.Deel I-CBijzondere bepalingen ten aanzien van PEN-baanvakken
5.Deel IIAutomatische Trein-Be´nvloeding (1e Generatie)
6.Deel II (NG)Automatische Trein-Be´nvloeding (Nieuwe Generatie)
7.Deel II(L)Automatische Trein-Be´nvloeding (ATBL in TGV PBKA)
8.Deel IIIBloktoestellen en blokstelsels
9.Deel IVMechanische bedieningstoestellen
10.Deel VElektrische bedieningstoestellen
11.Deel VIRelaisbeveilging type NX
12.Deel VI-ARelaisbeveiliging type NX met vereenvoudigd bedieningstableau (V-NX)
13.Deel VI-BVervallen
14.Deel VI-CRelaisbeveilging type NX met vereenvoudigd bedieningstableau type Integra
15.Deel VIIRelaisbeveiliging type AR
16.Deel VIIIVereenvoudigde Beveiligings- en Beheersings-Systemen (VBBS)
17.Deel IXVastgelegde wissels, spoorafsluitingen en brugbeveiligingsinrichtingen
18.Deel XTelerail
19.Deel XIElektronische beveiliging (SIMIS)
20.Deel XIIRelaisbeveiliging type NX met elektronische bediening
21.Deel XIIITrein Nummer Volgsysteem
22.Deel XIVElektronische bediening van elektronische beveiliging, type VPI
23.Deel XV-1AAssentellersysteem Az-L90-4

B-Voorschriften

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo Eo Eo Eo

Eo Eo

Seinreglement

Eo

Baanvakvoorschriften

Eo

Overige voorschriften

Eo

Indien u niet over een PDF leesprogramma beschikt kan u dit hier gratis downloaden.Terug naar HomeTerug naar Uitleg